Legea cu măsurile care se pot lua în timpul Stării de Alertă după 15 mai a trecut miercuri seară de votul final din Parlament. Ca să intre în vigoare, mai este nevoie ca Preşedintele României să o promulge şi să fie publicată în Monitorul Oficial.

Iata  20 de prevederi ale legii cu impact în viaţa de zi cu zi:

 

1. Starea de alertă nu poate să dureze mai mult de 60 de zile

 

„Starea de alertă se instituie de Guvern prin hotărâre, la propunerea ministrului afacerilor interne şi nu poate depăşi 30 de zile. Starea de alertă poate fi prelungită, pentru motive temeinice, pentru cel mult 30 de zile, prin hotărâre a Guvernului la propunerea ministrului afacerilor interne”

 

2. Starea de alertă se poate declara la nivel local, judeţean sau naţional

 

Când starea de alertă se instituie pe cel puţin jumătate din unităţile administrativ- teritoriale de pe teritoriul ţării, măsura se supune încuviinţării Parlamentului. Dacă Parlamentul respinge solicitarea de încuviinţare, starea de alertă încetează de îndată. Parlamentul poate încuviinţa măsura adoptată de Guvern integral sau cu modificări.

 

3. Se pot deschide terasele şi „centrele comerciale mici de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din incintă de sub 500 mp fiecare”, inclusiv Mall-uri care întrunesc aceste condiţii.

 

4. Se prelungeşte valabilitatea documentelor

 

Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. Fac excepţie dovezile înlocuitoare ale permiselor de conducere cu drept de circulaţie, unde se menţine numai valabilitatea celor emise în temeiul art.111 alin. (1) lit.b) alin.(4) sau alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 10 zile de la încetarea acestei stări. Pentru aceeaşi perioadă se menţine şi valabilitatea prelungirii dreptului de circulaţie dispusă de procuror sau de instanţa de judecată potrivit art.111 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

5. Se permit carantina şi izolarea la domiciliu

 

Măsurile pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor sunt: a) evacuarea temporară a persoanelor şi bunurilor din zona afectată sau posibil a fi afectată; b) acordarea de ajutoare de primă necesitate pentru persoanele şi animale afectate; c) efectuarea lucrărilor pentru modificarea de urgenţă a mediului înconjurător şi infrastructurii, stabilite de forţele de intervenţie pentru oprirea sau limitarea efectelor situaţiei de urgenţă; d) măsuri de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu

 

6. Se pot interzice concerte şi slujbe în spaţii închise: Sunt permise prin lege '(...) Restrângerea sau interzicerea organizării şi desfăşurării unor mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri, în spaţii deschise, precum şi a unor întruniri de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spaţii închise'

 

7. Se pot introduce interdicţii de circulaţie, astfel:

  • restrângerea sau interzicerea circulaţiei persoanelor şi vehiculelor în locurile şi, după caz, în intervalele orare stabilite
  • interzicerea ieşirii din zonele stabilite şi, după caz, în intervalele orare stabilite sau instituirea carantinei asupra unor clădiri, localităţi sau zone geografice
  • restrângerea sau interzicerea efectuării de către operatori a transporturilor rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene sau cu metroul pe rutele şi, după caz, în intervalele orare stabilite
  • închiderea temporară a unor puncte de trecere a frontierei de stat
  • limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activităţii unor instituţii sau operatori economici
  • participarea cetăţenilor şi a operatorilor economici la unele activităţi în folosul comunităţilor locale

 

8. Se pot deschide acele magazine din mall-uri care au acces direct din exterior

Sunt permise (...) „activitatea desfăşurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei şi este întreruptă comunicarea cu restul complexului”.

 

9. Se pot deschide: magazinele agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice, curăţătorii de haine şi centrele de îngrijire personală, magazinele de optică medicală.

 

10. Este obligatorie purtarea măştii de protecţie de către clienţi în toate locaţiile de mai sus.

 

11. Unii angajaţi pot fi detaşati / Se pot întrerupe concedii de odihnă:

 

Pe durata stării de alertă, în funcţie de specificul activităţii şi de nevoi, conducătorii instituţiilor publice implicate în combaterea pandemiei de COVID-19, pot dispune detaşarea cu acordul prealabil al angajatului şi al angajatorului care detaşează, cu condiţia ca angajatorul la care se face detaşarea să fie din acelaşi domeniu de activitate

Pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune, cu consimţământul angajatului, desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea locului de muncă ori a atribuţiilor acestuia

Pe durata stării de alertă, în funcţie de specificul activităţii şi de nevoi, conducătorii instituţiilor publice implicate în combaterea pandemiei, de COVID-19, precum şi a efectelor acesteia, pot dispune unilateral întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, de studii şi pentru formare profesională ale personalului angajat şi reluarea activităţii pentru personalul propriu.

Conducătorii centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, precum şi a regulamentelorcadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a asigura măsurile de continuitate a activităţii pe durata stării de alertă având dreptul să stabilească programul de lucru al angajaţilor, în condiţiile legii

 

12. Valabilitatea contractelor colective de muncă şi a acordurilor colective de muncă se prelungeşte pe durata stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia. În cazul contractelor şi acordurilor colective de muncă părţile au obligaţia iniţierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă, în condiţiile legii.

 

13. Angajaţii aflaţi în şomaj tehnic vor primi în continuare 75% din salariu, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020

 

14. Pe durata stării de alertă, prevederile Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, se aplică până la finalizarea cursurilor anului şcolar

 

15. Pe durata stării de alertă, se interzice declararea, declanşarea sau desfăşurarea conflictelor colective de muncă în unităţile sistemului energetic naţional, în unităţile operative de la sectoarele nucleare, în unităţile cu foc continuu, în unităţile sanitare şi de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, în transporturile pe căile ferate, în unităţile care asigură transportul în comun şi salubrizarea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă.

16. În tren, avion, metrou, transportul în comun se pot institui restricţii şi măsuri pentru pasageri şi se poate stabili inclusiv gradul de ocupare.

 

17. Examen de licenţă online

 

Pe perioada stării de alertă, precum şi pe tot parcursul anului universitar 2019 - 2020, instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, în baza autonomiei universitare cu respectarea calităţii actului didactic, pot utiliza metode didactice alternative predare - învăţare - evaluare, în format on-line, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ. De asemenea, se pot desfăşura online şi examenele de finalizare a studiilor de licenţă, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susţinerea tezelor de doctorat, susţinerea tezelor de abilitare

 

18. La cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive, precum şi accesul la bazele sportive sau spaţiile în care se desfăşoară activităţi sportive, se vor desfăşura în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului tineretului şi sportului şi al Ministrului Sănătăţii, pe baza hotărârii CNSSU.

 

19. Pe durata stării de alertă autorităţile locale au obligaţia să asigure accesul cetăţenilor pentru desfăşurarea activităţilor sportive în aer liber în parcuri

 

20. Pe durata stării de alertă, activitatea instituţiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizual, a instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, a centrelor şi/sau a căminelor culturale şi a altor instituţii de cultură, precum şi evenimentele culturale în aer liber şi festivalurile publice şi private se vor putea desfăşura potrivit unor regulamente ce prevăd măsuri de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al Ministrului Culturii şi al Ministrului Sănătăţii. În situaţia nerespectării măsurilor de protecţie sanitară, activităţile menţionate pot fi suspendate prin hotărârea CNSSU pe o perioadă determinată.

 

Sursa : stiripesurse.ro