O nouă lege a sănătăţii, elaborarea unui program naţional de investiţii, evaluarea sistemului de urgenţă şi asigurarea unor echipaje pentru mediul rural şi pentru situaţii de criză, dar şi încurajarea asigurărilor medicale private se numără printre priorităţile Cabinetului Cioloş.

Potrivit programului de guvernare transmis luni Parlamentului, viitorul guvern îşi propune elaborarea, dezbaterea publică şi adoptarea unei noi legi a sănătăţii care să vizeze redefinirea statutului personalului medical în societate prin salarizare, traseu de carieră, criterii de evaluare a performanţei şi integritate, având ca finalitate creşterea calităţii actului medical, dar şi reducerea migraţiei în străinătate şi acoperirea deficitului de personal din unităţile sanitare, în special din mediul rural prin acordarea de stimulente.

De asemenea, guvernul ar avea în vedere programe naţionale de prevenţie şi educaţie pentru sănătate, dar şi elaborarea unui program multianual de investiţii în domeniu, în vederea asigurării actului medical la standarde comparabile cu cele din statele UE.

Un alt obiectiv ar fi evaluarea sistemului de urgenţă la nivel naţional şi realizarea unui necesar de investiţii în vederea asigurării operativităţii echipajelor de interventie în special în mediul rural şi în situaţii critice sau dezastre.

Guvernul îşi mai propune încurajarea dezvoltarii asigurărilor private de sănătate, cu posibilitatea opţiunii asiguratului pentru redistribuirea unei părţi din contribuţiile de sănătate pentru asigurările private.

În ceea ce priveşte educaţia, se are în vedere demararea reformei curriculare pe toate componentele ei, astfel încât conţinutul educaţional să corespundă cu cerinţele de pe piaţa muncii şi ale societăţii digitale, ceea ce implică şi mutarea accentului de pe transmiterea de informaţie pe crearea de competenţe pentru viaţă pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi umană.

Redefinirea statutului cadrului didactic în societate prin salarizare, carieră, criterii de evaluare a performanţei, autonomie educaţională şi integritate, dar şi reducerea birocraţiei şi eliminarea sarcinilor administrative inutile pentru profesori se mai află pe lista priorităţilor noului guvern.