Admiterea la facultate este în plină desfăşurare şi ne-am gândit să vă spunem ce taxe veţi plăti în anul universitar 2013-2014 la universităţile private din ţară.

Taxa de şcolarizare la orice specializare a Universităţii Româno-Americane este de 700 de euro.

Universitatea Spiru Haret are taxă de studii de 2.200 de lei la următoarele facultăţi şi specializări: Contabilitate şi Finanţe la Râmnicu-Vâlcea, Drept şi Administraţie Publică la Râmnicu-Vâlcea, Contabilitate şi Finanţe la Câmpulung-Muscel, Drept şi Administraţie Publică la Craiova, Management Financiar Contabil la Craiova, Drept şi Administraţie Publică la Constanţa, Ştiinţe Juridice şi Administrative la Braşov, Ştiinţe Juridice şi Administrative la Braşov, Ştiinţe Juridice şi Administrative la Braşov, Geografie, Psihologie şi Pedagogie la Braşov, Management la Braşov, Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie, Finanţe şi Bănci, Management Financiar-Contabil, Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale, Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Drept şi Administraţie Publică, Sociologie- Psihologie, Matematică, Limba şi literatura modernă franceză - Limba şi literatura română, Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză).

Taxa de studii este de 2.750 de lei la: Limba şi literatura engleză - Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă)/clasică (latină), Limba şi literatura franceză - Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă)/clasică (latină), Limba şi literatura modernă (engleză, franceză) - Limba şi literatura modernă (arabă), Limba şi literatura modernă (engleză, franceză) - Limba şi literatura modernă (japoneză), Pedagogie muzicală, Educaţie Fizică şi Sport.

Tot la Spiru Haret, dar la Arhitectură plăteşti o taxă de 6.160 de lei, iar la Artele spectacolului (Actorie) şi Medicină veterinară taxa este de 7.140 de lei.

La Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti candidaţii admişi în anul I la învăţământul de zi la Facultatea de Drept, la Ştiinţe Economice sau la Ştiinţe Sociale şi Administrative vor achita o taxă de studii de 2.000 de lei.

La Universitatea Vasile Goldiş din Arad taxa de şcolarizare este de 1.800 de lei la Ştiinţe juridice, Ştiinţe economice, SUPA, Ştiinţe ale educaţiei, psihologie, asistenţă socială, Educaţie fizică şi sport, Ştiinţe ale naturii - biologie, geografia turismului ecologie şi protecţia mediului, Inginerie-silvicultură, Informatică.

Taxa de studii este de 3.000 de lei la Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, la medicină este de 5.800 de lei, iar la Farmacie şi la Medicină dentară taxa este de 6.000 de lei

La Universitatea Andrei Şaguna din Constanţa taxa de studii este de 1.600 de lei la Finanţe-bănci, Management, Contabilitate şi informatică de gestiune, Marketing, Drept, Administraţie publică, Jurnalism, Relaţii internaţionale şi studii europene şi de 1.800 de lei la Psihologie.

La Universitatea Danubius din Galaţi taxa este de 2.400 de lei.

Taxa de studii percepută în 2013-2014 de Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iaşi este de 2.900 de lei.

La Universitatea Româno-Germană din Sibiu studenţii plătesc o taxă de 2.000 de lei.

Taxele de studii în 2013-2014 la Universitatea Bogdan Vodă din Cluj sunt de 600 de euro, iar cei care vor achita integral taxa până la 1 octombrie vor beneficia de o reducere de 10%.