A treia zi de Paşte sau Marţea Albă, aşa cum mai este cunoscută, are o semnificaţie aparte pentru creştin ortodocşi. Deşi nu e o zi liberă legală, anumite traditii si obiceiuri, transmise de-a lungul timpului de la o generatie la alta, trebuie respectate cu sfinţenie. Iată ce e bine să faci cu ouăle sparte rămase.

 

Ce e bine să faci în Marţea Albă

A treia zi de Paşte, cunoscută şi ca Marţea Albă din Săptămâna Luminată, este marcată de numeroase tradiţii şi obiceiuri vechi de zeci de ani. În această zi, creştin ortodocşii, în special femeile, obişnuiesc să meargă la biserică cu vin roşu şi pasca rămasă de la Paşte. Acolo, acestea împart oamenilor nevoiaşi aceste două produse.

 

De asemenea, în această zi nu se spală, nu se calcă şi nu se face curat. În plus, nu e indicat să îţi speli sau să îţi tunzi părul, deoarece acesta va albi mai repede decât trebuie. Totodată, în a treia zi de Paşte, nu se munceşte la câmp şi nu se fac treburi casnice.

 

În schimb, finii merg cu ploncon la naşi. Pe lângă binecunoscutele preparate tradiţionale de Paşte, aceştia duc vin, orez, grâu sau porumb. Potrivit tradiţiei, toate acestea aduc noroc.

 

Tot astăzi, ouăle rămase de la Paşte se pot ciocni şi „dos cu dos”, precum şi „coastă cu coastă”. În anumite zone ale ţării, oamenii obişnuiau să păstreze firimiturile de la masa de Paşte, pentru ca ulterior să le îngroape.

 

Se credea că din ele va răsări o plantă numită cucoană sau maruncă. Conform tradiţiei, aceasta ar avea puteri miraculoase asupra femeilor care vor să rămână însărcinate.

 

Ce rugăciune e bine să rosteşti în a treia zi de Paşte

Astăzi, în a treia zi de Paşte, este bine să rosteşti această rugăciune despre care se spune că aduce armonie, pace în suflet şi noroc.

 

„Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ne‑ai învrednicit pe noi a trece vremea cinstitului şi dumnezeiescului post de patruzeci de zile, care s‑a însemnat de Tine şi s‑a dat nouă prin Tine. Cel ce ai pus nouă pocăinţă pentru mântuirea sufletelor şi curăţirea trupurilor şi spre izgonirea demonilor. Care ne‑ai arătat nouă spre închinare chipul cinstitei Tale cruci şi ne‑ai dăruit să o sărutăm cu atingerea nevrednicelor noastre buze.

 

Cel ce ne‑ai învrednicit să auzim de învierea prietenului Tău Lazăr şi de intrarea Ta în Ierusalim, întâmpinat fiind de pruncii evreieşti care grăiau, strigând: osana întru cei de sus; şi să vedem mântuitoarele Tale patimi şi să ne închinăm dumnezeieştii Tale răstigniri, suliţei, trestiei, buretelui, pogorârii celei de pe cruce şi îngropării, şi să ajungem la cinstita şi dumnezeiasca Ta înviere.

 

Pentru aceea, văzând ziua învierii Tale, cu bucurie strigăm Ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, şi împreună cu îngerii, cu arhanghelii, cu heruvimii, cu serafimii, cu toţi sfinţii şi cu preacurata Maica Ta, Te slăvim, lăudându‑Te pe Tine, marele Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

 

Şi acum Te rugăm, Stăpâne, pentru robii Tăi aceştia (N), care vin sub acoperământul casei Tale celei sfinţite, primeşte pocăinţa lor şi‑i iartă pe dânşii, pentru învierea Ta, de mulţimea păcatelor celor nenumărate, ştiute şi neştiute, de voie şi fără de voie; curăţeşte‑i ca pe desfrânata ce plângea, şi ca pe Petru care se lepădase şi plângând cu amar iarăşi l‑ai primit. Primeşte smerenia şi mărturisirea robilor Tăi, precum ai primit pe vameşul care cu suspin se ruga.

 

Pune frica Ta în inimile lor ca să se teamă de Tine şi să Te iubească din toată inima lor. Dă‑le lor să păzească toate poruncile Tale în toate zilele vieţii lor, umblând după voia Ta. Învredniceşte‑i pe dânşii fără osândă să vină şi să se împărtăşească cu preacuratul Tău Trup şi cu cinstitul Tău Sânge, ca, primindu‑le cu vrednicie, să fie părtaşi împărăţiei Tale, lăudându‑Te şi slăvindu‑Te pe Tine, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă‑făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

 

 

 

Sursa: www.impact.ro