Unde vor avea acces românii care nu au certificat verde, începând de luni. Iată care sunt spaţiile şi magazinele în care pot intra şi cei care nu au certificat verde, care să dovedească vaccinarea sau trecerea prin boală.

Potrivit hotărârii adoptate de CNSU azi, certificatul verde devine obligatoriu pentru majoritatea activităţilor, iar documentul va fi solicitat la intrarea în mall-uri, restaurante, hoteluri, dar şi pentru a ieşi din casa după ora 22.00. Numai certificatele care dovedesc vaccinarea sau trecerea prin boală sunt considerate. Accesul în orice instituţie publică şi privată, cu excepţia angajaţilor, se va face pe baza certificatului verde, dar aici va fi luat în considerare şi testul COVID-19.

Certificatul verde este o obligatoriu pentru următoarele activităţi:

  • deplasarea în afara locuinţei după ora 22 (certificatul verde poate fi prezentat pe hârtie sau în format electronic);
  • în malluri, restaurante, cafenele, hoteluri;
  • în instituţii muzeale, biblioteci, librării, cinematografe, studiouri de producţie de film şi audiovizuală, instituţii de spectacole şi/sau
  • concerte, şcoli populare de artă şi meserii, organizate şi desfăşurate în spaţii închise sau deschise;
  • în săli de sport şi/sau fitness; jocuri de noroc; piscine interioare; locuri de joacă pentru copii; săli de jocuri;
  • în alte unităţi de alimentaţie publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate
  • accesul tuturor persoanelor, cu excepţia angajaţilor, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public. Accesul va fi permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării;
  • accesul tuturor persoanelor, cu excepţia angajaţilor, şi pentru operatorii economici care funcţionează în clădiri de birouri private în care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 50 de persoane simultan;


Excepţie fac însă activităţile religioase, dar şi cele din unităţile de alimentaţie publică în care numai se comercializează produsele alimentare şi băuturile alcoolice sau nealcoolice dispuse în afara centrelor comerciale, dar şi târgurile, bâlciurile şi talciocurile şi farmaciile.

De asemenea, instituţiile publice şi operatorii economici vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetăţenilor la serviciile publice oferite, în situaţii de urgenţă, precum certificat de deces, certificat de naştere, etc. şi persoanelor care nu fac dovada vaccinării, trecerii prin boală sau testării, prin organizarea activităţii în mediul on-line, în spaţii deschise, la ghişee puse chiar în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiţii menite să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2. Aceste măsuri vor intra în vigoare de luni şi se aplică pentru cel puţin 30 de zile.