Anul şcolar 2021-2022 începe la data de 13 septembrie 2021 pentru elevi şi are 34 de săptămâni de cursuri, potrivit ordinului de ministru publicat astăzi în Monitorul Oficial.

 

Anul şcolar 2021-2022 se structurează pe două semestre după cum urmează:

 

Semestrul I are 14 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2021.

 

În perioada 25 – 31 octombrie 2021, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii din grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

 

Vacanţa de iarnă: joi, 23 decembrie 2021 – duminică, 9 ianuarie 2022.

 

Semestrul al II-lea are 20 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 10 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022.

 

Cursuri: luni, 10 ianuarie 2022 – joi, 14 aprilie 2022.

 

Programul Naţional „Şcoala altfel” se va desfăşura în perioada 8-14 aprilie 2022. Intervalul aferent programului „Şcoala altfel” nu va coincide cu perioada în care se susţin lucrările scrise semestriale (tezele). Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se vor organiza, de regulă, în perioada dedicată programului „Şcoala Altfel”, conform calendarului olimpiadelor naţionale şcolare.

 

Vacanţa de primăvară – vineri 15 aprilie 2022 – duminică 1 mai 2022.

 

Cursuri: luni, 2 mai 2022 – vineri, 10 iunie 2022.

 

Vacanţa de vară – sâmbătă, 11 iunie 2022 – data din septembrie 2022 la care încep cursurile anului şcolar 2022-2023.

 

Lucrările scrise semestriale (tezele) se susţin după ce se parcurge programa şcolară, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.

 

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 27 mai 2022.

 

Pentru clasele a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 3 iunie 2022.

 

Pentru clasele din învăţământul liceal, filiera tehnologică cu excepţia claselor a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, şi pentru toate clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 1 iulie 2022.

 

 

 

 

Sursa: www.edupedu.ro