Şcolile doctorale intră în proces de evaluare, după 7 ani în care au fost ferite de orice curăţenie şi după zeci de scandaluri de plagiat. Evaluarea – prevăzută să aibă loc la fiecare 5 ani de Legea educaţiei încă din 2011 – va începe cu o autevaluare făcută de fiecare universitate până cel târziu pe 15 februarie 2019, prevede metodologia semnată de ministrul interimar al Educaţiei, Rovana Plumb, şi obţinută de Edupedu.ro. Abia după aceasta, ARACIS sau o agenţie străină va evalua fiecare domeniu de studii de doctorat.

 

Ideea evaluării pornind de la un raport făcut chiar de universitate cu privire la corectitudinea propriei sale activităţi este similară celei avansate în 2015-2016 de fostul ministru Adrian Curaj, care a atras critici dure din partea societăţii. Propunerea lui Curaj venea, însă, cu o procedură de verificare a plagiatelor din cadrul universităţilor. În actuala metodologie semnată de Plumb, plagiatele din istoricul şcolilor doctorale nu există, în procesul de evaluare.

 

Ideea avansată de Curaj nu a mai fost continuată de al doilea ministru din cabinetul Cioloş, Mircea Dumitru, care a abandonat cu totul evaluarea şcolilor doctorale, în plin scandal legat de plagiatele din doctorate, deşi chiar pe mandatul său a expirat termenul până la care fusese amânată evaluarea prevăzută de lege.

 

Amintim că deşi legea din 2011 prevede evaluare din 5 în 5 ani a şcolilor doctorale, până în prezent nu a fost făcută nicio astfel de verificare

 

Noua Metodologie de evaluare a studiilor universitare de doctorat, semnată de ministrul interimar Rovana Plumb şi obţinută de Edupedu.ro, prevede că în termen de 45 de zile Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) este obligată să realizeze “ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat, respectiv fişele vizitei, adoptate prin hotărâri ale Consiliului ARACIS”.

 

Practic, pentru începerea efectivă a evaluărilor, ARACIS trebuie să finalizeze ghidul de evaluare şi fişele vizitei.

Evaluarea este realizată de către ARACIS sau de o altă agenție de asigurare a calității din străinătate. “În activitatea de evaluare a școlilor doctorale, Agenţia cooptează studenți și experți internaționali”, prevede Metodologia, la fel ca şi Legea educaţiei. În plus faţă de prevederile legii, metodologia introduce şi studenţii, în evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat, potrivit documentului obţinut în exclusivitate de Edupedu.ro.

 

Pentru a-şi menţine acreditarea, fiecare şcoală doctorală trebuie să fie evaluată din 5 în 5 ani. Această evaluare periodică se realizează pe domenii de studii universitare de doctorat, “de către Agenţie, pe bază de contract”.

 

Până pe 15 februarie 2019, instituțiile care organizează doctorate trebuie să facă un raport de evaluare internă și să ceară Agenţiei să evalueze fiecare domeniu de studii universitare de doctorat, prevede metodologia. Agenţia numeşte apoi o comisie de experţi, care analizează raportul de evaluare internă și verifică, prin vizite la universitatea solicitantă, dacă îndeplineşte standardele pe domenii şi face propriul raport de evaluare.

 

În cazul în care constată că s-au respectat standardele și criteriile de calitate, Agenţia propune Ministerului Educaţiei să mențină acreditarea pentru domeniul de studii universitare de doctorat evaluat.

 

Agenţia care a realizat evaluarea propune Ministerului Educaţiei menținerea sau retragerea acreditării școlilor doctorale, precum și menținerea sau retragerea acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat.

 

Ce se întâmplă dacă o şcoală doctorală nu îndeplineşte standardele de calitate:

 

instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) primeşte avertisment de la Ministerul Educaţiei, în maximum 5 zile după ce Agenţia a informat Ministerul cu privire la nerespectarea standardelor

în termen de un an, IOSUD este obligată să ceară o nouă evaluare din partea agenţiei de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară. În caz contrar, raportul de evaluare devine definitiv, iar domeniul de studii universitare de doctorat, în cauză, intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza, pentru acesta, admitere de noi studenți doctoranzi

în cazul în care şi în raportul suplimentar Agenţia constată nerespectarea standardelor de calitate, domeniul de studii universitare de doctorat intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza, pentru acesta, selecție de noi studenți doctoranzi.

costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către IOSUD

O școală doctorală care și-a pierdut acreditarea poate să se acrediteze, după cel puţin 5 ani de la pierderea acestei calităţi, numai în urma reluării procesului de acreditare.

 

Evaluarea unui domeniu de studii de doctorat, cu recunoașterea calității de IOSUD

 

Pentru o astfel de evaluare, universitatea solicitantă este obligată să facă un dosar de evaluare internă și să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

 

să aibă contracte individuale de muncă cu cel puţin 3 conducători de doctorat, care au dreptul de a conduce doctorate în respectivul domeniu;

să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 29 alin.42 din OUG 75/2005;

să demonstreze capacitatea instituțională, eficacitate educațională și existența procedurilor și structurilor de management al calității, conform standardelor de calitate, cuprinse în anexele 2 și 3 din ordinul privind stabilirea metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare;

 

 

 

 

Sursa: www.edupedu.ro