Ministerul Finanţelor Publice susţine că nu va sancţiona, de la 1 noiembrie, nici măcar cu avertisment firmele care au realizat demersurile pentru a se dota cu case de marcat cu jurnal electronic, dar care nu au reuşit acest lucru, din motive independente.

 

MFP transmite că a adoptat măsuri legislative pentru a asigura aplicarea unui tratament preventiv stimulativ şi de îndrumare a contribuabililor, inclusiv după 1 noiembrie 2018.

 

„Scopul este ca procesul de dotare cu noile case de marcat cu jurnal electronic să se deruleze fără afectarea activităţii operatorilor economici şi fără aplicarea de sancţiuni, dacă nu există elemente de vinovăţie ale contribuabililor”, transmite Ministerul.

 

MFP mai estimează că până la sfârşitul anului că majoritatea operatorilor economici vor fi dotaţi cu noile aparate cu jurnal electronic.

 

Pentru asigurarea, pe parcursul periodei de implementare, a unei coordonări unitare a acţiunilor desfăşurate de instituţiile implicate, ministrul finanţelor publice a dispus ca eventualele acţiuni de control tematic privind respectarea termenelor de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic, să se realizeze cu informarea prealabilă a MFP, în baza unei proceduri care trebuie să respecte următoarele repere metodologice:

 

• în situaţia în care organele de control derulează aceste acţiuni de tip preventiv şi constată situaţii în care contribuabilul a realizat toate demersurile pe care le-a avut la dispoziţie, iar achiziţia aparatului de marcat nu a putut fi realizată din motive independente de voinţa acestuia, potrivit legii, contribuabilul aflat în această situaţie, nu poate fi sancţionat nici măcar cu avertisment (exemplu de astfel de situaţii: prototipul (modelul) de aparat de marcat specific unei anumite activităţi economice, nu este disponibil pe piaţă; termenul stabilit de distribuitor (furnizor) prin contractul încheiat cu utilizatorul, este ulterior datei controlului realizat; alte situaţii asemănătoare).

 

Organele de control practică această abordare deoarece aplicarea unei sancţiuni contravenţionale presupune existenţa unei vinovăţii a contribuabilului ori dacă aceasta nu există, nu poate fi aplicată nicio sancţiune, nici măcar avertismentul, aplicarea în acest mod a prevederilor legale referitoare la sancţiunile contravenţionale în situaţia lipsei vinovăţiei, pe de o parte, şi aplicarea pe de altă parte a avertismentului, în situaţia în care există vinovăţie, dar este vorba de prima abatere, nu se raportează ca perioadă de aplicare la data de 1 noiembrie 2018, aceeaşi abordare fiind aplicabilă şi ulterior acestei date, întotdeauna când situaţia de fapt este cea descrisă anterior, respectiv nu există vinovăţie, sau există vinovăţie, dar este prima abatere a contribuabilului.   

 

 • în situaţia în care organele de control constată că un contribuabil este în culpă,  acestea vor analiza situaţia de fapt a comerciantului, pot constata, de la caz la caz, cel puţin următoarele situaţii şi pot proceda în consecinţă astfel:

 

 - este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar acesta nu este fiscalizat şi instalat, situaţie în care organul de control aplică avertismentul şi stabileşte un termen de instalare foarte scurt;

- nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar există pe piaţă aparate corespunzătoare activităţii acestuia, situaţie în care organul de control aplică avertismentul şi stabileşte un termen scurt de dotare.

 

 Potrivit Legii prevenirii, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de dotare stabilit prin planul de remediere, autoritatea/instituţia publică cu atribuţii de control are obligaţia să reia controlul, iar în situaţia în care se constată neîndeplinirea obligaţiilor legale în termenul acordat, se aplică sancţiunile prevăzute de OUG nr.28/1999.

Conectarea aparatelor de marcat la un sistem informatic şi transmiterea zilnică a informaţiilor, se vor realiza după finalizarea procesului de implementare la nivelul tuturor utilizatorilor.

 

Până la acel moment, datele extrase din aparatele de marcat instalate se transmit lunar, electronic, prin declaraţie inteligentă pusă deja la dispoziţia operatorilor economici (A 4200).

 

 

 

 

Sursa:www. adevarul.ro