Oamenii care nu îşi permit să plătească în întregime cheltuielile de încălzire, pot beneficia de la stat de un ajutor sub forma unei sume de bani care acoperă o parte din suma totală pe care o au de plată.

Acordarea acestui ajutor e prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.


Conform actului normativ, „ajutorul pentru încălzirea locuinţei prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă ca măsură de sprijin suportată din bugetul de stat se acordă numai familiilor şi persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice pentru diverse ramuri economice, precum şi în baza legii”.

Ajutorul se acordă doar pentru principalul sistem de încălzire al locuinţei, beneficiarii acestuia fiind consumatorii de energie termică în sistem centralizat, de energie electrică, de gaze naturale şi de lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, informează avocatnet.ro.

Potrivit legii, ajutoarele se acordă pe bază de cerere, însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere şi de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile pe care membrii acesteia le obţin lunar.

Condiţia principală pentru a obţine aceşti bani este ca veniturile solicitantului să fie sub anumite niveluri stabilite prin ordonanţă, astfel:

În cazul energiei termice: Ajutorul poate fi obţinut de familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de până la 1,572 ISR (786 de lei); persoanele singure pot obţine ajutorul dacă au un venit net mediu lunar de maximum 2,164 ISR (1.082 de lei);

În cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică şi lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană (persoana singură sau membrul de familie) trebuie să fie, în principiu, de cel mult 1,230 ISR (615 lei).

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei poate fi solicitat anual până la data de 15 octombrie, însă, pentru că această dată cade într-o zi de duminică anul acesta, cererile vor trebui depuse până pe 13 octombrie, adică vinerea, cel mai târziu.