In baza pachetelor medicale definite in Contractul Cadru pentru perioada 2016-2017, atât persoanele asigurate, cât şi cele neasigurate pot beneficia de asistenţă de specialitate la medicii de familie, la cabinetele medicale, la dentişti şi în spitale. Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 a intrat în vigoare pe 1 iulie 2016. Actul normativ include, mai exact, două pachete medicale: 

1. Pachetul minimal de servicii, ce este destinat persoanelor neasigurate în sistemul sanitar autohton

2. Pachetul de servicii de bază, ce este destinat persoanelor asigurate

La medicul de familie serviciile în asistenţa medicală primară sunt asigurate, practic, de către medicii de familie, care pot oferi persoanelor neasigurate asistenţă de specialitate pentru urgenţe sau consultaţii periodice. Mai exact, se poate beneficia de o singură consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă, indiferent că pacientul este sau nu înscris la un medic de familie, pentru acordarea primului ajutor şi eventual pentru trimiterea la urgenţe. Tot o consultanţie se acordă pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic (boală infecţioasă regională ce poate provoca o izbucnire epidemică, cum ar fi hepatita virală, rabia sau tuberculoza) suspicionată şi confirmată.

Medicii de familie asigură consultaţii pentru monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei, iar acestea constau în luarea în evidenţă (primul trimestru), supravegherea lunară (între luna a treia şi a şaptea) şi bilunară (între luna a şaptea şi a noua), urmărirea lăuziei la externarea din maternitate şi apoi la patru săptămâni de la naştere. Supravegherea gravidelor include şi testarea pentru HIV şi hepatită B şi C

În acelaşi timp, persoanele neasigurate pot să ceară două consultaţii pe an pentru planificarea familială şi indicarea unei metode contraceptive, o consultaţie preventivă şi examinarea pentru constatarea decesului (cu sau fără eliberare de acte medicale) la cabinetul medical, la spital, la domiciliu şi la dentist. Persoanele care n-au calitatea de asigurat în sistemul sanitar autohton pot să beneficieze şi de servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi de zi, fără a fi necesar biletul de internare (de exemplu, pentru urgenţe ce pun viaţa în pericol, boli cu potenţial endemoepidemic şi naşteri).

Pentru asistenţa medicală ambulatorie (ce nu necesită spitalizare), pentru specialităţile clinice, pachetul minimal include, de asemenea, o consultaţie pe persoană în cazul fiecărei situaţii de urgenţă şi în cazul fiecărei boli cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată. Referitor la gravide şi mame, la cabinetele medicale se acordă o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie pentru primul trimestru de la naştere.

Drept urmare, pachetul minimal include consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat, precum şi o serie de servicii ce ţin de medicina dentară (de exemplu, pansamentul calmant, tratamentul paradontitelor, chiuretajul alveolar, repararea protezei şi repararea aparatului ortodontic).

Persoanele neasigurate trebuie să plătească integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie!