Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a decis, luni, ca jurnaliştii să aibă acces gratuit la spectacole şi expoziţii ale instituţiilor culturale din subordinea Primăriei, precum şi la parcările municipalităţii.

Consilierii generali au aprobat, luni, hotărârea privind asigurarea accesului gratuit al jurnaliştilor, pe baza legitimaţiei de serviciu, la programele/proiectele instituţiilor/serviciilor publice de cultură de interes local din subordinea CGMB. 

De asemenea, CGMB a aprobat utilizarea gratuită de către jurnalişti, tot pe baza legitimaţiei de serviciu, a parcărilor publice de utilitate generală de pe teritoriul municipiului Bucureşti, precum şi a parcărilor aferente instituţiilor/serviciilor publice de cultură de interes local din subordinea Consiliului.

Propunerea a fost votată cu 28 de voturi "pentru", 12 "împotrivă" şi cinci abţineri.

În expunerea de motive, Primăria arată că, prin facilitarea accesului reprezentanţilor mass-media la spectacole şi parcări, "se are în vedere creşterea gradului de popularizare a activităţilor culturale proprii ale municipiului Bucureşti, sporirea valorii activităţii instituţiilor de cultură şi a prezenţei lor permanente în spaţiul citadin".

Propunerea adresată primăriei a fost formulată de Asociaţia Presei Române şi este semnată de AM Press (Lucian Avramescu), Amos News (Octavian Andronic), Radio România (Ştefan Ciochinaru) şi publicaţiile Bursa (Florian Goldstein)

„Prin facilitarea accesului reprezentanţilor mass-media se are în vedere creşterea gradului de popularizare a activităţilor culturale proprii ale municipiului Bucureşti, sporirea valorii activităţilor instituţiilor de cultură pşi a prezenţei lor permanente în spaţiul citadin, cu luarea în considerare a influenţei progresive a mijloacelor de comunicare mass-media în educaţia şi cultivarea locuitorilor în stimularea consumului cultural de calitate şi în dezvoltarea culturală a oraşului pe termen mediu şi lung”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Municipiul Bucureşti are în subordine 22 de instituţii publice de cultură dintre care 15 sunt instituţii de spectacol, două muzee de importanţă naţională (Muzeul Naţional al Literaturii Române şi Muzeul Municipiului Bucureşti, Centrul de Cultură „Palatele Brâncoveneşti de la porţile Bucureştiului”, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Casa de Cultură „Frederic Schiller”, Universitatea populară „Ioan I. Dalles”, şi Şcoala de arte Bucureşti)