Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a declarat, miercuri, la finalul şedinţei Guvernului, că medicii de familie vor putea transmite documentele necesare offline, în baza unui ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în cazul în care sistemul informatic al instituţiei nu funcţionează.

Am creat astăzi, printr-o Hotărâre de guvern, posibilitatea ca preşedintele Casei să emită un ordin, aşa încât atunci când sistemul online nu funcţionează corespunzător, totuşi medicii de familie, farmaciile, spitalele care prestează un serviciu, eliberează un medicament să poată transmite documentele relevante într-un sistem offline atunci când sistemul informatic nu funcţionează şi, evident, vina nu poate fi atribuită lor”, a declarat ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu.

Pentru a fi evitată apariţia de disfuncţionalităţi în accesul asiguraţilor la serviciile medicale, atunci când se produc întreruperi în funcţionarea Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate (PIAS), Guvernul a modificat şi completat două acte normative.

Este vorba despre HG nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016 şi despre Anexa 2 la HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017.

Potrivit măsurilor aprobate de Executiv, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) constată şi comunică, prin publicarea pe site-ul propriu, întreruperile în funcţionarea PIAS. În astfel de cazuri: serviciile şi dispozitivele medicale, inclusiv cele din cadrul programelor naţionale de sănătate curative, se acordă offline; furnizorii de medicamente eliberează în sistem offline medicamentele din prescripţiile medicale online şi offline.

Anterior, medicamentele puteau fi furnizate de farmacii doar în regim online.

Preşedintele CNAS emite ordin, până la termenul de raportare a activităţii lunare prevăzut în contract, pentru ziua/zilele în care sunt constatate întreruperi în funcţionarea PIAS. Ordinul, care se publică pe site-ul CNAS, cuprinde condiţiile de transmitere în PIAS a serviciilor acordate offline şi condiţiile de validare a acestora, în cazul imposibilităţii de a utiliza online sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate, parte componentă a PIAS, ca urmare a întreruperii funcţionării acestei platforme.

De asemenea, se prelungeşte cu 3 luni valabilitatea HG 206/2015, respectiv până la 31 martie 2017, pentru a se asigura continuitatea accesului la servicii medicale inclusiv în ceea ce priveşte eliberarea medicamentelor şi materialelor sanitare specifice asigurate bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate.