Curtea Constituţională a României (CCR) a constatat, marţi, că dispoziţiile articolului 78 din Legea privind statutul poliţistului sunt neconstituţionale. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanţei care a sesizat Curtea Constituţională, respectiv Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal, se arată într-un comunicat al CCR.

Curtea a luat în dezbatere, marţi, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu următorul conţinut: „Procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţistului se stabilesc prin ordin al ministrului Administraţiei şi Internelor.“

În urma deliberărilor, CCR a admis, cu unanimitate de voturi, excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile articolului menţionat sunt neconstituţionale. Curtea a constatat că dispoziţiile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002  contravin art. 73 alin.(3) lit.j) din Constituţie, deoarece procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţistului ţin de statutul poliţistului şi trebuie reglementate prin lege organică, respectiv prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, scrie în comunicatul emis de CCR.

Curtea a mai constatat încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (4), referitor la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, şi art. 1 alin. (5), întrucât dispoziţiile art. 78 alin. (1) din Legea privind statutul poliţistului deleagă reglementarea acestor aspecte esenţiale ministrului de resort care este abilitat să adopte ordine.

Argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, se mai arată în comunicat.