Guvernul a aprobat Ordonanţa privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate, actul normativ prevăzând şi sancţiuni viitoare pentru instituţiile de învăţământ care şcolarizează fără autorizare.

Potrivit actului normativ, au dreptul de a beneficia de acte de studii, recunoscute de către stat, care atestă finalizarea studiilor, absolvenţii înmatriculaţi anterior începerii anului universitar 2011-2012, care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevăzute în Legea educaţiei naţionale 1/2011, la instituţii de învăţământ superior acreditate şi care au fost înmatriculaţi, după caz: la programe de studii organizate la forme de învăţământ şi/sau în spaţii neautorizate; la programe de studii organizate în limba de predare neautorizată; peste capacitatea maximă de şcolarizare aprobată; la programe de studii aflate în curs de autorizare, la data înmatriculării; la programe autorizate/ acreditate, cu nerespectarea condiţiilor de înmatriculare sau mobilitate.

De asemenea, sunt recunoscute şi diplomele absolvenţilor înmatriculaţi la programe de studii autorizate sau acreditate organizate la formă de învăţământ ID şi care au parcurs, cu aprobare, doi ani de studii într-un singur an.

MECS aprobă, în termen de 30 de zile de la solicitarea instituţiei de învăţământ superior acreditate, numărul de formulare tipizate necesare pentru absolvenţii care se încadrează în criteriile prevăzute de ordonanţa aprobată miercuri.

Potrivit actului normativ, instituţiile de învăţământ superior care înmatriculează studenţi peste capacitatea maximă de scolarizare aprobată sunt sancţionate cu o amendă egală cu de 10 ori valoarea taxelor de şcolarizare încasate, pentru numărul de studenţi înmatriculaţi peste capacitatea de şcolarizare aprobată pentru respectivul program de studii.

Aceleaşi sancţiuni sunt prevăzute pentru instituţiile de învăţământ superior care au şcolarizat la un program de studii organizat ca neautorizat.

Nerecunoaşterea validităţii diplomelor eliberate de către instituţiile de învăţamânt superior acreditate, de către orice persoană fizică sau juridică în procesul de angajare sau pentru continuarea de studii se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei.

Ministerul Educaţiei este împuternicit să constate depăşirea capacităţii maxime de şcolarizare ori şcolarizarea la programe de studii organizate la forme de învăţământ, limba de predare şi locaţii geografice neautorizate/neacreditate şi să stabilească amenzile. Şcolarizarea şi înmatricularea de studenţi cu încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare sau privind depăşirea capacităţii de şcolarizare aprobate se sancţionează astfel: programul de studii respectiv intra în lichidare, în cazul în care încalcarea dispoziţiilor legale se referă la un singur an universitar şi la un singur program de studii; universitatea intră în lichidare şi se fac demersurile legale pentru desfiinţare, în cazul în care se constată încălcarea dispoziţiilor legale la două sau mai multe programe de studii universitare, ori încalcarea prevederilor legale se constată, pe parcursul a cel puţin 2 ani universitari consecutivi.

Sancţiunile se aplică pentru fapte săvârşite începând cu anul universitar 2015 - 2016.

Totodată, anual, în termen de 6 luni de la începerea fiecărui an universitar, instituţiile de învăţământ superior transmit MECS tabele nominale cu toţi studenţii înmatriculaţi la fiecare program de studii, pentru fiecare domeniu, forma de învăţământ, limba de predare, locaţie geografică. MECS, pe baza tabelelor înaintate, face verificări ca fiecare student sa fie înmatriculat legal.