Procedurile de reînscriere în învăţământul preşcolar, pentru copiii deja înmatriculaţi, încep luni iar cele de înscriere, pentru copiii nou-veniţi, pe 11 mai.

"În vederea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani în învăţământul preşcolar, se derulează, succesiv, următoarele etape: reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învăţământ preşcolar în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2015-2016, respectiv înscrierea copiilor nou veniţi. Reînscrierile vor începe luni, 27 aprilie, iar înscrierile se vor derula în intervalul 11 mai — 1 august 2015. Înscrierile pot continua şi după această dată, dacă mai există locuri disponibile", a precizat Ministerul Educaţiei.

Perioadele de înscriere şi reînscriere la nivelul fiecărei grădiniţe şi orarul aferent vor fi stabilite de conducerea respectivelor unităţi de învăţământ. Ambele categorii de informaţii vor fi afişate la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru a fi cât mai accesibile părinţilor şi publicului interesat. În măsura în care este posibil, informaţiile vor fi publicate şi pe site-urile grădiniţelor (dacă există) şi, eventual, pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean.

După finalizarea etapei de reînscriere, ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă — grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 2-3 ani).

De asemenea, în limita locurilor rămase şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale de departajare pe care grădiniţele le aplică atunci când există mai multe solicitări decât numărul de locuri (de exemplu: apropierea de domiciliul copilului, existenţa a unui frate/ a unei surori al/ a copilului, înmatriculat/ înmatriculată în unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea, părinte/ tutore unic întreţinător de familie, existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului).

Criteriile generale vor fi aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi se aplică în baza unor documente doveditoare, prezentate de părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului.