Din cei 1.200 de candidaţi înscrişi la examenul de admitere în magistratură au mai rămas în concurs doar 112. La examenul de admitere la INM, 3.832 de candidaţi au susţinut prima probă, dar numai 388 au fost declaraţi admişi. Candidaţii vor susţine a doua probă din examen, cea de verificare a raţionamentului logic

O nouă probă la examenele de admitere în magistratură şi Institutul Naţional al Magistraturii va avea loc duminică, 8 septembrie 2013. Este vorba despre proba scrisă, tip grila, de verificare a raţionamentului logic, a doua din concurs. La proba de verificare a raţionamentului logic vor lua parte doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la testul de verificare a cunoştinţelor juridice. Pentru a fi declaraţi admişi la proba de verificare a raţionamentului logic, candidaţii trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări din cele 100.

După cum se ştie, mii de candidaţi s-au înscris la examenele de admitere în magistratură şi INM. În ceea ce priveşte concursul de admitere în magistratură, pentru ocuparea celor 70 de posturi de judecător la judecătorie, prima probă a fost susţinută de 1.205 candidaţi, care îndepliniseră condiţiile de intrare în examen. Dintre aceştia, în urma probei eliminatorii şi după soluţionarea contestaţiilor, în concurs au mai rămas doar 112.

Mult mai numeroşi au fost candidaţii la examenul de admitere în Institutul Naţional al Magistraturii, care se luptă pentru cele 200 de posturi de magistrat scoase la concurs, 100 de judecător şi 100 de procuror. Astfel, prima probă, cea de verificare a cunoştinţelor juridice, a fost susţinută, în 25 august 2013, de 3.832 de candidaţi. În concurs au mai rămas însă doar 388.

Ultima probă din concurs, constă în susţinerea interviului şi este programată în perioada 1-9 octombrie 2013. La această probă candidaţii vor trebui să elaboreze în scris o analiză cu privire la subiectul extras şi să îl susţină oral. Tot la proba interviului, candidaţii vor trebui să facă analiza orală a unei spete cu elemente de etică specifice profesiei. Rezultatele finale la concursul de admitere în magistratură vor fi afişate în dată de 11 octombrie 2013.

Nota obţinută la concurs va fi suma notelor obţinute în cele două etape, calculată cu o pondere de 75% nota de la prima etapă şi 25% nota de la proba interviului.