Municipalitatea clujeană nu mai este obligată să monteze plăcuţe bilingve la intrările în oraş, conform unei decizii a Curţii de Apel Cluj, decizie care este definitivă.

Primăria clujeană a câştigat procesul intentat de Landman Gabor, preşedintele Fundaţiei “European Committee Human Rights Hungarians Central Europe”, pentru montarea de plăcuţe bilingve la intrările în oraş.

”Admite recursul declarat de recurentul CL şi Primăria municipiuluiu Cluj Napoca împotriva sentinţei civile nr. 4800, pronunţată la data de 11.07.2014 în dosarul nr. 1516/117/2014 al Tribunalului Cluj pe care o casează în tot în sensul că respinge acţiunea formulată de reclamanta FECHRHCE ca urmare a admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale active. Decizia este definitivă şi executorie”, se arată în soluţia pe scurt dată de magistraţi, prezentata de citynews.ro

Potrivit Legii 215/2001, montarea plăcuţelor bilingve se aplică dacă ponderea populaţiei de origine maghiară depăşeşte 20%, însă la recensămintele din 2002 şi în 2011, populaţia maghiară din Cluj-Napoca a scăzut sub acest prag. În demersul său, Landman s-a prevalat de articolul 131 din legea 215/2001, care spune că prevederile acesteia sunt aplicabile şi “dacă ponderea cetăţenilor aparţinând unei minorităţi scade sub procentul prevăzut la art. 19 (20% – n.r.)”, decizia aparţinând autorităţilor locale. În consecinţă, la intrările în municipiul Cluj Napoca va fi scris doar Cluj Napoca.