Renovat în perioada 2009-2012 cu ajutorul Programului Operaţional Regional 2007-2013, castelul familiei nobiliare Karolyi din oraşul Carei, judeţul Satu-Mare, a redevenit o atracţie turistică locală şi un reper cultural şi istoric.

Castelul este prima reşedinţă a familiei Karolyi la Carei, ridicată la sfârşitul sec. al XV-lea. Transformată în cetate fortificată în sec al XVII-lea, a făcut faţă cu succes atacurilor armatei otomane, nobililor răsculaţi conduşi de Francisc Rakoczi II şi, după ralierea contelui Karolyi Sandor la revolte, trupelor germane. Multe momente memorabile sunt consemnate în arhiva castelului: vizita din 1708 a principelui Rakoczi, care a petrecut aproape o lună în cetate, sau întâlnirile diplomatice din 1711 ce au dus la semnarea Păcii de la Satu Mare, care punea punct revoltei de opt ani a nobilimii maghiare din Ardeal.

După încheierea păcii, din 1792, bastioanele au fost demolate, iar cetatea a fost transformată într-un castel în stil baroc, realizat după planurile arhitectului Joseph Bitthauser şi care a primit deseori vizita membrilor familiei imperiale: în  1797, contele Karolyi Jozsef l-a primit aici pe prinţul Joseph de Habsburg, iar un secol mai târziu, în 1884, un alt vizitator de seamă a fost Rudolf de Habsburg. În această perioadă, urmând planurile arhitectului Arthur Meinig, contele Karolyi Istvan a iniţiat o serie de modificări arhitectonice, adăugând elemente în stil romantic, baroc şi neogotic. După moartea sa, în 1907, castelul nu a mai fost locuit, dar a fost pregătit pentru a primi, în 1919, vizita regelui Ferdinand I al României şi a reginei Maria.

În perioada interbelică o parte din clădire a fost transformată în sanatoriu, iar restul a găzduit un cazino. În timpul celui de-al II-lea Război Mondial, aici a funcţionat o şcoală militară, iar mai târziu, începând cu anul 1944, un spital militar. În perioada comunistă, castelul a devenit sediul instituţiilor culturale ale oraşului: muzeul, casa de cultură şi biblioteca.

Restaurat prin REGIO

Imediat după lansarea Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5– Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, primăria oraşului a identificat oportunitatea ivită şi a depus un proiect pentru restaurarea simultană a castelului din Cărei şi a cetăţii Karolyi din Ardud şi includerea acestora într-un circuit al târgurilor medievale-acesta a fost, dealtfel, punctul forte al proiectului şi cel care a garantat obţinerea finanţării.

Contractul de finanţare, cu un buget total de 23.179.393,51 de lei, a fost semnat în aprilie 2009, iar lucrările au inclus intervenţii la structura de rezistenţă, pentru reducerea umidităţii, salubrizarea subsolurilor, refacerea tencuielilor interioare şi exterioare, restaurarea acoperişului, restaurarea elementelor decorative, restaurarea şi înlocuirea tâmplăriei.

 

Vin turiştii!

Noutatea şi frumuseţea locului au atras, doar în primele şapte luni de la deschiderea castelului, peste 30.000 de vizitatori din 25 de tari din Europa, Asia, America de Nord şi Australia. Pe lângă personalităţi culturale şi sportive, reprezentanţi ai guvernului şi diplomaţi străini, i-au călcat pragul turişti veniţi din SUA, Mexic, China, Australia, Israel şi Jamaica. Pe lângă expoziţiile cu caracter permanent, în castel sunt organizate, în colaborare cu Muzeul Judeţean, Centrul de Promovare a Turismului Cultural şi Direcţia de Cultură şi Sport, nenumărate evenimente culturale: „300 de ani de la colonizarea şvabilor”, „Viaţa lui Szendrey Julia”, “Trecutul sub lumina reflectorului”, „Zilele Hubertus”, „Ziua Cooperării Europene”, concerte simfonice, spectacole de muzică veche, recitaluri de jazz, flamenco, de lieduri, muzica de cameră, pian şi vioară, expoziţii de artă plastică, piese de teatru şi întâlniri literare.

Împreună cu Muzeul Judeţean Satu-Mare, care a obţinut finanţare prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania 2007-2013 – http://www.mdrt.ro/dezvoltare-regionala/programe-de-cooperare-teritoriala-europeana/-2117 – pentru proiectul “Castellum-Organizarea expoziţiilor interactive în castelul din Cărei şi în conacul din Szabolcs şi promovarea acestora în contextul turismului transfrontalier”- http://e-castellum.eu/, s-a reuşit amenajarea a 15 camere din incinta castelului Karolyi, unde au fost realizate expoziţiile permanente “Castelul de altădată” şi “Careiul de altădată”. Încăperile cu mobilier de epocă, unde a fost recreata atmosfera epocii medievale, biblioteca şi cele peste 2.000 de volume, obiectele şi documentele istorice atrag de pretutindeni amatori de turism cultural.

Iar lucrurile nu se vor opri aici: pentru diversificarea serviciilor turistice, modernizarea va continua cu reabilitarea fostului manej al castelului, situat în parcul dendrologic, pentru care Primăria Carei a obţinut în 2012 o finanţare de 660.000 de euro, tot prin Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-Romania 2007-2013–proiect care va fi realizat în parteneriat cu Primăria oraşului Nyirbator din Ungaria.