Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani ar putea călători singuri cu avionul, prevede un proiect de lege care urmează să intre în dezbaterea Senatului. Iniţiatorii susţin că părinţii nu ar trebui să plătească taxe suplimentare pentru călătoria cu avionul a minorilor neînsoţiţi. În momentul de faţă, majoritatea companiilor aeriene de la noi nu acceptă pasageri minori neînsoţiţi sau, în puţine cazuri, cer o taxă care merge până la 50 de euro.

Un grup de 15 deputaţi PSD şi ai grupului minotăţilor naţionale au depus o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.

Proiectul prevede că "organele politiei de frontiera permit ieşirea din România a cetăţenilor români minori care nu au împlinit vârsta de 14 ani numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră."

"Organele politiei de frontiera permit ieşirea din Romania a cetăţenilor români minori care au împlinit vârsta de 14 ani şi neînsoţiţi de o persoană fizică majoră, dacă prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui sau autoritatea parintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ramase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a parintelui supravietuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statutul sau statele de destinatie, la perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria şi la scopul călătoriei", se mai arată în proiect.

Dispoziţiile legale în vigoare permit ieşirea din ţară a minorilor numai în cazul îndeplinirii cumulative a mai multor condiţii, incluzând posesia unui document individual de calatorie, acordul părinţilor sau a parintelui căruia îi este încredinţat spre creştere minorul şi cu condiţia de a fi însoţit de o persoană majoră.

"Dispoziţiile legale nu disting după vârsta minorului, minorul sub 14 ani şi minorul ce a implinit varsta de 14 ani fiind trataţi similar. Tratamentul similar al minorilor care nu au implinit vasrta de 14 ani si a celor care au implinit varsta de 14 ani este nejustificata. În alte ţări europene, minorii care au implinit varsta de 14 ani pot calatori singuri, fara a fi insoţiti de un major", se arată în expunerea de motive.

Iniţiatorii mai susţin, în document, că parintii care consimt ca minorii lor să părăseasca ţara şi care nu îi pot insoţi în respectiva calatorie trebuie să apeleze la serviciile unor companii aeriene care sunt contracost.

Parlamentarii dau exemplul unor companii aeriane, KLM sau Lufthansa, care acceptă calatoria miniorilor de peste 14 ani neinsoţiţi, parintii suportând plata serviciului de minor neînsoţit, o taxă cuprinsă între 50 de euro şi 65 de euro.

Conform iniţiatorilor, companile aeriene low-cost nu permit însă unui copil să călătorească neînsoţit. În cazul companiilor Wizzair şi Rynair, călătoria minorilor neînsoţiţi nu este permisă, iar la Blue Air, compania pune la dispozitia pasagerilor serviciul special de insotire a minorilor, contra unei taxe speciale.

Parlamentarii susţin eliminarea acestei taxe, explicând că, în majoritatea cazurilor, nevoia de călătorie a minorilor peste 14 ani este legată fie de nevoia de a se deplasa la studii, fie din dorinta de a-şi vizita parintii care lucrează în străinătate:

"Este de presupus ca atunci când parintii îşi dau acordul pentru ca minorii sa calatoreasca în strainătate analizează riscurile şi beneficile respectivie călătorii şi capacitatea minorului de a efectua singur călătoria.

Dispoziţia legală restrictivă este de natură a impune suportarea unui cost suplimentar nejustificat, cu atât mai mult cu cât intoarcea din străinătate a minorului se poate face şi se face în majoritatea cazurilor neînsoţit, având în vedere că la plecarea spre România devin aplicabile dispoziile legii străine. Costurile suplimentare sau lipsa serviciului în cazul majoritaţii companiilor low-cost reduce semnificativ sansele de călătorie a minorilor ce provin din familii fara disponibilităţi materiale."

Călătoria copiilor minori neînsoţiţi este posibilă în România, în prezent, numai în cazul companiilor TAROM şi Blue Air, cu plata unei taxe suplimentare, de 40 de euro, respectiv 50 de euro.