Acţiunile de control pentru combaterea braconajului piscicol şi cinegetic din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării ar putea fi efectuate prin intermediul unei singure entităţi, ce urmează a fi creată în perioada următoare, potrivit unui proiect de act normativ supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice /MMSC/, până în data de 9 noiembrie.

Conform Notei de fundamentare a documentului, prin prezentul proiect de act normativ se urmăreşte crearea unui organism unic de control în vederea combaterii braconajului piscicol şi cinegetic pentru evitarea situaţiilor de suprapunere de atribuţii şi control în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Totodată, prin actul normativ propus spre adoptare se preconizează adoptarea rapidă a unor măsuri de verificare şi control, în vederea înregistrării cantităţii reale a produselor obţinute din activitatea de pescuit comercial şi a fiscalizării corecte pentru eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, dar şi exploatării durabile a resurselor acvatice vii, în limitele trasate de necesitatea conservării acestor resurse şi a protecţiei ecosistemelor naturale şi cu respectarea normelor europene privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole, în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului.

Prin modificările propuse se urmăreşte: conservarea şi stimularea ocupaţiilor tradiţionale în Deltă (prin promovarea unor măsuri de stopare a practicilor comerciale necompetitive şi de valorificare a resurselor naturale în condiţii de eficienţă), reducerea fenomenelor cu impact asupra fondului piscicol şi cinegetic şi a biodiversităţii, în general, înlăturarea suprapunerii competenţelor de control, constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul protecţiei mediului, a fondului cinegetic şi a resursei piscicole în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi, totodată, operaţionalizarea unui organism unic de control în perimetrul Rezervaţiei.

Obiectul de activitate al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ‘Delta Dunării’ /ARBDD/ îl constituie crearea şi aplicarea unui regim special de administrare pentru conservarea şi protecţia diversităţii biologice din ecosistemele naturale ale Rezervaţiei, pentru dezvoltarea aşezărilor umane şi organizarea activităţilor economice în corelaţie cu capacitatea de suport a acestor ecosisteme.

În realizarea obiectului său de activitate, entitatea îndeplineşte funcţia de autoritate de mediu, în condiţiile legii, pe întregul teritoriu al Rezervaţiei şi administrează patrimoniul natural.

La ora actuală, ARBDD administrează un teritoriu de 580.000 de hectare, din care 50.600 de hectare sunt zone strict protejate, zone economice pe o întindere de 306.100 hectare şi zone tampon în suprafaţă de 223.300 de hectare.

Pentru combaterea braconajului piscicol şi cinegetic în perimetrul Rezervaţiei, un număr de şapte instituţii au atribuţii de control şi constatare, printre care: Garda Naţională de Mediu, Comisariatul de Control Integrat ‘Delta Dunării’ din cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, autorităţile administraţiei publice locale şi personalul împuternicit al acestora, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor prin personalul împuternicit, în domeniile lor de activitate, conform atribuţiilor stabilite prin lege.

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative este public pe site-ul MMSC, iar cei interesaţi pot transmite sugestii şi recomandări până la data de 9 noiembrie 2014, inclusiv