Ministerul Fondurilor Europene a lansat în consultare publică o schemă de minimis care va susţine angajarea tinerilor absolvenţi şi activitatea mediului privat

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management POS DRU, aflată în directa sa coordonare, a lansat în consultare publică documentele necesare pentru implementarea unei scheme de minimis prin care firmele vor primi subvenţii pentru a angaja tineri absolvenţi. Documentele publicate pentru consultare sunt Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice "Locuri de muncă subvenţionate" - Domeniul Major de Intervenţie 2.1, respectiv Schema de ajutor de minimis"Locuri de muncă subvenţionate".

Valoarea orientativă a subvenţiei nete este de 900 de lei pentru tinerii angajaţi cu studii medii, respectiv de 1.300 de lei pentru tinerii angajaţi care au studii superioare, conform Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice “Locuri de muncă subvenţionate”. Subvenţiile aferente salariilor tinerilor absolvenţi se vor acorda cu o frecvenţă lunară. În acelaşi timp, companiile care vor angaja absolvenţi vor fi obligate să realizeze un plan educaţional pentru fiecare persoană nou angajată pentru a proba demersul procesului educaţional aferent învăţării la locul de muncă.

Numărul orientativ de posturi pentru care se vor acorda subvenţii, în funcţie de categoria în care se încadrează beneficiarul schemei de minimis, este următorul:

 Pentru microîntreprinderi - 3 locuri de muncă;

Pentru întreprinderile mijlocii - 7 locuri de muncă;

Pentru întreprinderile medii - 15 locuri de muncă.

O firmă poate încheia un singur acord pe toată perioada de implementare a proiectului, care poate fi modificat prin acte adiţionale cu respectarea prevederilor Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice “Locuri de muncă subvenţionate” şi a regulilor privind ajutorul de minimis.