Banca Naţională a României (BNR) a lansat o licitaţie prin care vrea să cumpere servicii de telefonie mobilă, pentru o perioadă de patru ani, cu maximum 2,05 milioane lei (450.000 euro), cu TVA, potrivit unui anunţ publicat recent pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

Valoarea estimată a contractului este cuprinsă între 1,59 milioane lei (350.000 euro) şi 2,05 milioane lei (450.000 euro), cu TVA.

Acordul cadru va fi format din minimum patru contracte subsecvente, iar valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 512.911 lei (111.791 euro), cu TVA.

”Se solicită achiziţionarea unor servicii de comunicaţii de telefonie mobilă, date fixe şi mobile conform specificaţiilor din caietul de sarcini. Serviciile se vor presta regulat pentru un termen de 48 luni, prin încheierea şi derularea a cel puţin patru contracte subsecvente de prestări servicii”, se arată în anunţ.

Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10 % din valoarea totală a contractului subsecvent, fără TVA.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 20 septembrie, iar pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 25 septembrie. Data limită de evaluare a ofertelor este 19 octombrie.