Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat, vineri, că termenul de depunere a declaraţiilor fiscale în luna martie este data de 27 martie şi că, începând cu luna aprilie, va începe acţiuni de control pentru a verifica legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale.

ANAF va demara acţiunile de control pentru a verifica şi corectitudinea stabilirii bazelor de impozitare pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA) şi în special a impozitului pe profit aferent anului 2016, pentru toate categoriile de contribuabili, din toate domeniile de activitate economică, inclusiv cel financiar-bancar.

Declaraţia privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistenţă, potrivit reprezentanţilor ANAF.

”Formularul se depune la organul fiscal competent de catre contribuabilii mici, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”, se arată în comunicat.

Conform unui ordin al preşedintelui ANAF din 2010, contribuabilii mari şi mijlocii au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile legii.