Salariul mediu net a ajuns, în martie, la 2.051 de lei, în creştere cu 101 lei (5,2%) faţă de luna anterioară, cele mai mari câştiguri fiind în activităţile de fabricare a produselor din tutun (6.347 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.161 lei), arată datele Institutului Naţional de Statistică, publicate luni.

La nivelul câştigului salarial brut, acesta s-a situat în martie la 2.829 de lei, mai mare cu 5,1% faţă de luna februarie 2016.

Potrivit datelor INS, comparativ cu luna martie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 12,1%, iar indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 115,5%. 

De asemenea, indicele câştigului salarial real a fost de 105,1% pentru luna martie 2016 faţă de luna precedentă, în timp ce faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 156,1%, cu 7,5 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna februarie 2016.

În ceea ce priveşte câştigul salarial mediu nominal net, pe activităţi, cele mai mari valori s-au înregistrat în sectorul economic. Nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare în martie decât în luna precedentă, ca urmare a acordării primelor ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturilor în natură şi ajutoarelor băneşti, plăţii sumelor din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna martie au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 45,4% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 33,9% în fabricarea produselor din tutun; între 20% şi 22,5% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, activităţi de servicii anexe extracţiei; între 10,5% şi 14,5% în fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, industria metalurgică, tranzacţii imobiliare, fabricarea băuturilor, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, captarea, tratarea şi distribuţia apei; între 7% şi 10% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), colectarea şi epurarea apelor uzate, extracţia minereurilor metalifere, alte activităţi industriale n.c.a., comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor.

Pe de altă parte, scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat în unele activităţi din sectorul economic ca urmare a nerealizărilor de producţii ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte/proiecte), a acordării de premii ocazionale în luna precedentă, dar şi angajării de salariaţi cu câştiguri salariale mici.

În acest sens, cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat astfel: cu 11,2% în activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii); între 2% şi 6% în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (inclusiv înregistrari audio şi activităţi de editare muzicala; activităţi de difuzare şi transmitere de programe), prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite).

În sectorul bugetar s-au consemnat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (4,3%), ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice, respectiv în administraţia publică (2,2%) şi în sănătate şi asistenţă socială (1,4%).

AGERPRES