Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi se va desfăşura pe data de 27 septembrie 2013 în toată ţara. Cei interesaţi vor putea afla ce meserii se caută pe piaţa muncii, cum se completează un CV şi o scrisoare de intenţie necesare angajării sau să identifice un loc de muncă.

Menţionăm că aproximativ 85% din totalul de 2.280  absolvenţi înregistraţi la AJOFM Prahova în perioada 1 iunie-31 august 2013 sunt absolvenţi de studii medii şi profesionale.

           Repartiţia absolvenţilor înregistraţi în cele 3 luni se prezintă după cum urmează:

- Iunie 2013-  55, din care 44 absolvenţi liceu

- Iulie 2013-  1.435, din care  1.276 absolvenţi liceu

- August 2013-  790, din care 527 absolvenţi liceu

La sfârşitul lunii august a.c., au intrat în plată 790 proaspăt absolvenţi. Urmare a înregistrării în baza de date ca absolvent, persoana respectivă poate beneficia gratuit de serviciile oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.

În perioada iunie-august 2013 s-au înscris la cursurile de formare profesională organizate de AJOFM Prahova un număr de 50 absolvenţi. Cele mai solicitate cursuri sunt cele pentru meseriile de: ospătar, operator introducere validare şi prelucrare date, comunicare în limba engleză,confecţioner textile, bucătar, sudor,  etc.

 În aceeaşi perioadă au ieşit din evidenţele AJOFM, ca urmare a încadrării în muncă, 64 absolvenţi, care s-au încadrat în profesii precum: ingineri, ospătar,  programatori, tehnicieni, vânzători, operator calculator electronic şi reţele, lucrători comerciali, confecţioneri asamblori articole din textile, muncitori necalificaţi etc.