România a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 -2020, finanţarea totală din partea Uniunii Europene fiind de 8,128 miliarde de euro, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

Suma aprobată României prin PNDR 2014-2020 reprezintă 8,18% ca procent din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală — n.r.), cel mai mare dintre cele 24 de programe aprobate marţi.

" Comisia Europeană a aprobat 24 programe de dezvoltare rurală (PDR-uri) suplimentare vizând îmbunătăţirea competitivităţii agriculturii UE, protecţia mediului rural şi a climei, precum şi consolidarea structurilor economice şi sociale ale comunităţilor rurale în perioada de până în 2020. Se estimează că programele adoptate astăzi (marţi — n.r.) vor crea peste 40.000 de locuri de muncă în zonele rurale şi aproximativ 700.000 de locuri de formare pentru a încuraja inovarea, transferul de cunoştinţe, practicile agricole mai durabile şi întreprinderi mai puternice în mediul rural. Se pune la dispoziţie o finanţare în valoare de 27 miliarde de euro din bugetul UE, cofinanţată de alte fonduri publice la nivel naţional/regional şi/sau de fonduri private", se arată în comunicatul Comisiei Europene.

Potrivit sursei citate, modernizarea exploataţiilor agricole, sprijinul acordat tinerilor agricultori, gestionarea durabilă a terenurilor şi îmbunătăţirea infrastructurilor de bandă largă se numără printre acţiunile prioritare ale programelor naţionale şi regionale adoptate. Programele aprobate au fost depuse de Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Germania, Irlanda, Italia, România, Spania, Suedia şi Regatul Unit.

"(...)Programele adoptate astăzi oferă finanţare pentru o serie de proiecte dinamice, care variază de la proiecte de modernizare pentru agricultură şi de încurajare a reînnoirii generaţiilor în Croaţia şi România, până la extinderea conexiunilor în bandă largă în zonele cu o densitate scăzută a populaţiei din Emilia Romagna (Italia — n.r.) şi la sprijinul pentru agricultura ecologică în Suedia sau consolidarea gestionării ecologice a terenurilor la un milion de hectare de teren agricol din Irlanda. Consolidarea bazei de cunoştinţe a sectorului nostru agricol reprezintă un aspect important al programelor de dezvoltare rurală. Am plăcerea să constat că aproape toate programele aprobate astăzi vor sprijini proiecte de inovare din cadrul Parteneriatului european pentru inovare", a declarat comisarul pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Phil Hogan.

Sprijinul pentru dezvoltare rurală este aşa-numitul al doilea pilon al politicii agricole comune, care furnizează statelor membre un pachet de finanţare UE gestionat la nivel naţional sau regional în cadrul programelor multianuale cofinanţate.

În total, sunt prevăzute 118 programe în toate cele 28 de state membre, cu sprijin în valoare de 99,6 de miliarde euro din fonduri UE în perioada 2014-2020 prin intermediul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), aceste măsuri fiind cofinanţate de finanţări naţionale, regionale şi private suplimentare.

Programele adoptate marţi cresc numărul PDR-urilor aprobate până la 51, ceea ce înseamnă că, până în prezent, au fost aprobate programe în valoare de peste 62 miliarde de euro (aproximativ 62,4% din buget). Noul Regulament privind dezvoltarea rurală pentru perioada 2014-2020 abordează şase priorităţi economice, de mediu şi sociale, iar programele includ obiective clare care stabilesc realizările urmărite. În plus, pentru a coordona mai bine acţiunile şi pentru a maximiza sinergiile cu alte fonduri structurale şi de investiţii europene (ESIF), s-a încheiat cu fiecare stat membru în parte un acord de parteneriat în care se prezintă strategia generală pentru investiţiile structurale finanţate de UE.