Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în perioada 10 – 16.03.2022, Campania Naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto cod CAEN – 4730.

 

Campania naţională a fost coordonată de inspectorul general de stat, Dantes Nicolae BRATU, şi a vizat toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cod CAEN 4730.

 

Inspectorii de muncă din cadrul ITM Prahova au efectuat 66 de controale în domeniul relaţiilor de muncă, în urma cărora au aplicat 18 sancţiuni contravenţionale, din care 7 avertismente şi 11 amenzi în valoare de 30.000 de lei. De asemenea, în urma controalelor efectuate s-au dispus 35 de măsuri cu termene ferme de remediere. Principalele deficienţe constatate au fost:

 

 • Neacordarea repausului săptămânal;
 • Neacordarea sporului pentru efectuarea orelor de noapte;
 • Lipsa acordului salariatului cu privire la prestarea orelor suplimentare;
 • Lipsa evidenţei orelor prestate de către salariaţi;
 • Neacordarea sporului la salariu pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal (sâmbătă şi duminică);
 • Neacordarea sporului pentru munca efectuată în zilele de sărbătoare legală;
 • Lipsa copiei contractului individual de muncă la locul desfăşurării activităţii;

De asemenea, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate şi Sănătate în muncă au verificat 66 de angajatori, printre deficienţele constatate putând fi enumerate:

 

 • nerealizarea instruirii privind securitatea şi sănătatea în muncă; 
 • marcaje deteriorate/necorespunzătoare pentru sensuri şi trasee de circulaţie în staţie;
 • lipsa certificatului de examinare „in situ”, pentru echipamentele care funcţionau în medii cu potenţial de explozie;                                                                        
 • lipsă punţi echipotenţiale la îmbinările cu flanse la SKID GPL;
 • neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecţie;
 • neelaborarea/actualizarea documentului privind protecţia împotriva exploziilor (DPEx).

În urma controalelor desfăşurate în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în muncă în cadrul acestei campanii, au fost aplicate 12 sancţiuni contravenţionale în valoare de 71.000 de lei şi 164 de avertismente. Totodată, inspectorii de muncă dn cadrul compartimentului Securitate şi Sănătate în muncă au dispus 178 de măsuri cu termene ferme de remediere a deficienţelor constatate. Subliniem faptul că personalul Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova va continua acţiunile de îndrumare şi consiliere în domeniul de competenţă, urmârindu-se şi modul în care urmează a fi îndeplinitie măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare.

 

„Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova vrea pe această cale să asigure toate persoanele interesate de disponibilitatea totală pentru lămurirea oricăror probleme legate de relaţiile de muncă sau de securitatea şi sănătatea în muncă, conform atribuţiilor specifice încredinţate de legiuitor instituţiei noastre, continuând să depună eforturi în vederea sprijinirii dezvoltării unor relaţii armonioase între angajaţi şi angajatori, bazate pe respect reciproc şi respectarea tuturor principiilor şi normelor legale în vigoare”, a declarat Dumitra Ionescu, inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova.

 

 

 

Sursa: www.phon.ro