Contribuabilii utilizeaza, incepand din 1 ianuarie, un nou tip de ordin de plata pentru achitarea taxelor si impozitelor catre stat, dupa ce Ministerul Finantelor a modificat vechiul model printr-un ordin publicat in luna decembrie in Monitorul Oficial. Intre timp, Fiscul a si actualizat programul online prin care contribuabilii pot emite ordine de plata si foi de varsamant.

Potrivit Ordinului MFP nr. 2007/2013 publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 789 din 16 decembrie 2013, Ministerul Finanţelor a modificat ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), iar noul model va putea fi utilizat din ianuarie 2014. Documentul reprezintă un instrument de plată pentru efectuarea de plăţi către şi de la Trezoreria Statului, fiind utilizat atât de firme, cât şi de instituţiile statului.

Ordinul respectiv introduce două noi rubrici în cuprinsul ordinului de plată precum „Cod angajament“ şi „Indicator angajament“, care vor fi completate de către entităţile publice înrolate în sistemul „Controlul angajamentelor bugetare“.

Conform legislatiei in vigoare, OPT este utilizat de către persoanele juridice şi persoane fizice (agenţi economici şi alţi plătitori), pentru achitarea impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii datorate bugetului de stat, ori către bugetele asigurărilor sociale, locale etc. De asemenea OPT mai este utilizat de către ordonatorii de credite în acelaşi scop, dar şi de către Ministerul Finanţelor şi unităţile descentralizate pentru restituiri de venituri, compensări, regularizări etc.

Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) poate fi completat de către plătitori pe suport de hârtie sau pe suport electronic, în funcţie de termenii şi condiţiile contractuale convenite cu instituţia iniţiatoare. De asemenea, acest document se utilizeaza numai pentru decontari in cadrul Sistemului electronic de plati.