Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova s-a întrunit astăzi, 21 octombrie 2020, ora 13:30, în şedinţă extraordinară, organizată în sistem  audioconferinţă, pentru a supune dezbaterii şi aprobării Hotărârea nr.63/21.10.2020 pentru modificarea scenariilor de lucru pentru mai multe unităţi de învăţământ, situaţii generate fie de creşterea/scăderea ratei de infectare cu SARS-CoV-2, raportată la mia de locuitori, fie de apariţia unor cazuri de COVID-19 în rândul elevilor şi/sau personal didactic şi auxiliar, şi Hotărârea nr. 64/21.10.2020 privind realizarea, în regim de urgenţă, a lucrărilor necesare creării unei căi de acces între secţia de terapie intensivă dedicată COVID-19 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti şi secţia de terapie intensivă mobilă.

 

                   Prin Hotărârea nr. 63/21.10.2020 au fost dispuse următoarele:

                   Pentru 19 de unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Prahova se dispune suspendarea cursurilor şcolare organizate în modalitatea „faţă în faţă” şi trecerea la Scenariul 3 (participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online), la propunerile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi Direcţia de Sănătate Publică Prahova, pe o perioadă de 14 zile.

În perioada de suspendare a cursurilor conducerile acestor instituţii de învăţământ vor dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii: 

           a) curăţenia şi aerisirea claselor/sălilor; 

          b) dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor instituţiei de învăţământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete; 

          c) pe perioada celor 14 zile de suspendare toţi contacţii direcţi din cadrul instituţiei de învăţământ ai cazurilor confirmate vor fi izolaţi/carantinaţi la domiciliu. 

                   Unităţile de învătâmânt preuniversitar pentru care se dispune trecerea la Scenariul 3, sunt:

Nr. crt.

Denumire unitate şcolară

Scenariu

1.

Grădiniţa pn Podu Lung Comarnic structura a Liceului ”S.Stolnicu” Comarnic

Scenariu 3

2.

Grădiniţa pn Bănesti structura a Şc Gim ”Ioan Duhovnicul” com Bănesti

Scenariu 3

3.

Grădiniţa PN si PP Băicoi – GRUPA MARE

Scenariu 3

4.

Grădiniţa pn com.Târgşoru Vechi structura a Şc Gim Strejnicu com Târgşoru Vechi

Scenariu 3

5.

Grădiniţa Step by Step cu pp şi pn ”Raza de Soare ” Ploieşti – 2 GRUPE

Scenariu 3

6.

Grădiniţa cu pn Negoieşti structura a Şcolii Gimaziale ”Profesor Oprea Mihai” sat Negoieşti, com Brazi

Scenariu 3

7.

Colegiul de Artă ”Carmen Sylva” Ploieşti – CLS. VII B, XI A

Scenariu 3

8.

Liceul Tehnologic de Servicii ”Sf Apostol Andrei” Ploieşti

Scenariu 3

9.

Colegiul Naţional Pedagogic ”Regina Maria” Ploieşti

Scenariu 3

10.

Liceul Tehnologic de Transporturi Ploieşti

Scenariu 3

11.

Liceul Tehnologic Administrativ şi de servicii ”V Slăvescu” Ploieşti – CLS. XI G (prima grupă)

Scenariu 3

12.

Liceul Teoretic ”Brâncoveanu Vodă” Urlaţi – CLS. II A, IV A, CLS. V-XII, PROFESIONALA

Scenariu 3

13.

Grădiniţa pn Coţofeneşti com Vărbilău structura a Şc Gim Vărbilău

Scenariu 3

14.

Şcoala Gimazială ”Nestor Urechea” Buşteni – CLS. VII A

Scenariu 3

15.

Şcoala Gimazială”Toma Caragiu” Ploieşti – CLS. IV B

Scenariu 3

16.

Şcoala Gimazială”M Eminescu” Ploieşti – CLS. II B

Scenariu 3

17.

Liceul Tehnologic”Constantin Cantacuzino” Băicoi” – CLS. IX C

Scenariu 3

18.

Colegiul Naţional ”I.L Caragiale” Ploieşti – CLS. V-XII

Scenariu 3

19.

Şcoala Gimazială”Sf Vasile„ Ploieşti – CLS. V-VIII

Scenariu 3

 

                   Prin Hotărârea nr. 64/21.10.2020, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova dispune Consiliului Judeţean Prahova să efectueze demersurile necesare pentru realizarea, în regim de urgenţă, a lucrărilor necesare creării unei căi de acces între secţia de terapie intensivă dedicată COVID-19 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti şi secţia de terapie intensivă mobile.

 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova

13 octombrie 2020