Potrivit Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Anexa 1 art. 14, publicat în Monitorul Oficial nr. 212/16.03.2020:

"Se menţine valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile publice care expiră pe perioada stării de urgenţă."   

Totodată, Conform Art. 12 din Ordonanţa Militară nr. 3/24.03.2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 242/24.03.2020:

"Documentele care expiră pe perioada stării de urgenţă, eliberate de autorităţile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă".

În vederea respectării prevederilor Ordonanţei militare nr. 3/24.03.2020, conform Art. 4 alin. (2):

„Pentru verificarea motivului deplasării în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1), se prezintă o declaraţie pe proprie răspundere completată în prealabil.” (Vezi model declaraţie ataşată şi se bifează ultima căsuţă; se completează situaţia urgentă; intervalul orar la care aveţi programarea în vederea depunerii documentelor la Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor; totodată, prezentaţi şi dovada programării.)

Reamintim cetăţenilor deserviţi din Municipiul Ploieşti şi din cele opt localităţi arondate (Balta Doamnei; Berceni; Drăgăneşti; Dumbrava; Gherghiţa; Gorgota; Poienarii Burchii; Puchenii Mari) faptul că, începând cu data de 16.03.2020, în cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti, depunerea actelor pentru obţinerea cărţii de identitate se face doar în baza programărilor online şi numai pentru situaţii urgente. (Astfel, Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti are implementată platforma de programare electronică online pentru preschimbarea acestora şi poate fi accesată de la adresa:  http://www.ploiesti.ro/SPCLEP/   modulul:  PROGRAMARE ONLINE EVIDENŢA PERSOANELOR sau direct http://ploiesti.agentiawebmagnat.ro/programare-carte-identitate.html )

De asemenea, taxele se pot achita online direct în contul instituţiei:

  • CARTE DE İDENTİTATE                                        TAXĂ = 7 LEİ

              (beneficiar SPCLEP – CUI 17434519 – IBAN RO59TREZ52121G330800XXXX)

 

  • CARTE DE İDENTİTATE PROVİZORİE              TAXĂ = 1 LEU

             (beneficiar SPCLEP – CUI 17434519 – IBAN RO59TREZ52121G330800XXXX)

 

  • Amenzile pot fi achitate în contul Beneficiarului: P.M.P.  CUI 2844855   
    IBAN RO65TREZ52121A350102XXXX

 

 

Toate aceste informaţii se regăsesc şi pe site-ul instituţiei http://www.ploiesti.ro/SPCLEP/index.htm sau la sediul SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR – PLOIEŞTI, Bulevardul Independenţei nr. 10.

 

            Vă reamintim că este limitat accesul în sediul S.P.C.L.E.P. Ploieşti al persoanelor care nu sunt angajate ale instituţiei pe toată perioada situaţiei de urgenţă.

Persoanele care doresc să depună documente (petiţii, scrisori, comunicări, adrese etc) sau solicită accesul la anumite informaţii/documente, se vor adresa prin corespondenţă poştală la adresa B-dul Independentei nr.10, cod postal 100 028, electronic la adresa de e-mail [email protected] sau telefonic la nr. 0344 078 313.