În perioada 18-24 iunie 2018, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a desfăşurat 23 acţiuni de control şi activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor, la unităţi de turism şi operatori economici.

 

Pe timpul verificărilor au fost depistate 130 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, dintre care 65 au fost înlăturate pe timpul desfăşurări acestor acţiuni. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecţiei de prevenire a aplicat un număr total de 130 de sancţiuni, cuprinzând 99 avertismente şi 31 amenzi, în cuantum de  32.500 lei.

 

Principalele deficienţe au constat în neasigurarea funcţionării optime a mijloacelor tehnice de primă intervenţie (stingătoare), executarea lucrărilor de modernizare fără solicitarea avizului de securitate de incendiu, neasigurarea marcării complete a tuturor căilor de acces şi evacuare cu indicatoare de securitate, instalaţii electrice defecte sau exploatate necorespunzător, deficienţe de ordin organizatoric etc.

 

Cu ocazia controalelor, au fost organizate şi desfăşurate 26 exerciţii în caz de incendiu, cu 181 participanţi, precum şi 26 instruiri cu personalul cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă de la localităţi, operatori economici şi instituţii.

 

În această perioadă, personalul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a continuat să desfăşoare, la nivelul întregului judeţ, acţiuni de informare preventivă aferente campaniilor “Nu tremur la cutremur” „F.O.C. – Flăcările Omoară Copii” şi “RISC”, campanii ce vizează transmiterea către populaţie a informaţiilor corecte privind modul de comportare în cazul producerii unui cutremur, respectiv a informaţiilor ce urmăresc reducerea incidentelor de natura incendiilor, exploziilor etc., care sunt cauzate de improvizaţii la instalaţiile de gaze naturale şi electrice.

 

Totodată, din necesitatea reducerii numărului de victime şi a pagubelor materiale produse de incendiile la locuinţe, continuăm campania “Mai bine previi, decât să nu fii!” şi încercăm să sensibilizăm opinia publică în vederea montării detectoarelor de incendiu în locuinţa proprie.

 

De asemenea, în perioada 18-24 iunie a.c., echipajele de pompieri militari ale celor 6 subunităţi de intervenţie au efectuat 4 misiuni de recunoaştere în teren, la instituţii şi societăţi comerciale, verificând căile de acces la aceste obiective, sursele de alimentare cu apă, reţelele de hidranţi şi alte aspecte de interes operativ.