Mădălina Lupea, prefectul judeţului Prahova, a convocat şedinţa ordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, întâlnire în cadrul căreia s-a discutat despre pagubele materiale rezultate în urma fenomenelor meteo şi hidro periculoase din luna martie.

În cadrul şedinţei a fost aprobată Horărârea nr. 4 ce priveşte alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvenului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor natural produse în judeţul Prahova, în luna martie 2018.

În anexa care face obiectul acestui proiect sunt 14 localităţi unde comisia  de specialitate pentru situaţii de urgenţă a făcut constatările, dar şi Consiliul Judeţean Prahova.

Vă prezentăm lista localităţilor cu pagubele semnalate:

Consiliul Judeţean Prahova-refacerea şi consolidarea unor tronsoane din DJ 232 în zona Seciu, Boldeşti Scăeni, DJ 102 N-în Ceptura, Ceptura de Sus şi Şoimeşti şi porţiuni din DJ 219 Predeal Sărari în satele Predeal, Bobiceşti, Zâmbroaia.

Oraşul Boldeşti Scăeni-refacerea şi consolidarea unei porţiuni din drumul comunal din zona Seciu, accesul pe două proprietăţi, dar şi două locuinţe avariate şi mai multe anexe gospodăreşti.

Brebu-consolidarea şi refacerea unei porţiuni dintr-un drum local

Ceptura-refacerea unor porţiuni din două drumuri comunale în satele Rotari şi Ceptura de Sus.

Comuna Ceraşu-consolidarea unui versant care să apere două locuinţe de alunecări de teren, apărări de mal pentru protejarea mai multor gospodării şi proprietăţi, în general în Valea Slonului, reparaţii şi refacere drum local în zona Valea Ursului şi punerea în siguranţă a Gospodăriei de apă Ceraşu.

Chiojdeanca -apărări de mal pentru protejarea a 9 proprietăţi în punctul Tarna,

Drajna -consolidarea şi refacerea unei porţiuni dintr-un drum local în sat Cătunu şi refacerea unui podeţ.

Comuna Gornet este pe listă cu o locuinţă şi şase anexe avariate, dar şi cu consolidarea şi refacerea unui drum comunal în satul Nucet.

Gura Vitioarei -reparaţii la o punte pietonală în satul Fundeni

Plopu- consolidarea unui versant pentru protejarea a două proprietăţi

Poseşti-consolidarea şi refacerea unui tronson dintr-un drum comunal

Predeal Sărari- o locuinţă şi două anexe avariate

Scorţeni-consolidarea şi refacerea unei porţiuni din drumul local şi ajutor pentru 8 proprietăţi avariate.

Telega- consolidarea şi refacerea unor porţiuni din două drumuri locale în satele Telega şi Buştenari,

Valea Călugărească -apărări de mal pentru protejarea a două proprietăţi şi a unui podeţ peste DN1B şi protejarea cimitirului din satul Nicovani.