Primarul Iulian Bădescu va semna contractul de finanţare pentru proiectul „Realizarea Parcului Municipal Ploieşti Vest inclusiv a căilor de acces şi a reţelelor edilitare specifice – Centrul de excelenta în afaceri”. Evenimentul se va desfăşura în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud Muntenia şi ai administraţiei publice locale.

Proiectul va fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”. Acesta are în vedere realizarea unei structuri de sprijinire a afacerilor care să asigure condiţii pentru dezvoltarea mediului de afaceri prin sprijinirea IMM-urilor, dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor, promovarea conceptului de dezvoltare economică durabilă în rândul oamenilor de afaceri şi promovarea activităţilor economice desfăşurate în Polul de Creştere Ploieşti – Prahova.

Centrul de excelenţă va include  spaţii destinate birourilor, o sală multifuncţională, o sala de întruniri, sală de mese, zona administrativă, spaţii tehnice şi alte dotări specifice. Tema de construcţie si funcţionare a Centrului de excelenta este „ECO”, adică o construcţie sustenabilă cu consum energetic redus şi costuri mici de întreţinere ulterioară.

Terenul pe care se doreşte realizarea investiţiei are o suprafaţă de 13.569 mp şi se află în zona de Vest a municipiului, între Centura de Vest şi Gara de Vest.

Valoarea totală a proiectului este de  12.057.946,20  lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este în cuantum de 4.075.555,11 lei, iar contribuţia proprie a Primăriei Ploieşti este de  7.982.391,10 lei.