Începând cu 1 noiembrie, elevii ploieşteni vor beneficia de transport public gratuit. Gratuitatea este condiţionată de prezenţa la cursuri şi de un venit maxim de 2.364 lei/lună pentru fiecare membru al familiei, iar elevii au nevoie de mai multe documente pentru a demonstra că întrunesc condiţiile impuse de Consiliul Local Ploieşti

Documentele necesare eliberării abonamentului nominal lunar gratuit se depun o singură dată, ulterior abonamentul gratuit se va elibera doar în baza legitimaţiei pentru abonament. 

Astfel, pentru elevii minori sunt necesare următoarele acte:

-Cerere pentru eliberarea abonamentului gratuit/Declaratie de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – formular tipizat, eliberat la sediul S.C. TCE S.A. Ploiesti, tonetele TCE, sau de pe site-ul TCE la adresa www.ratph.ro/ultimaora.php;

-Declaratie pe propria raspundere privind venitul lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu 2364 lei net, data si semnata de parinti/tutori – formular tipizat, eliberat la sediul S.C. TCE S.A. Ploiesti, tonetele TCE, sau de pe site-ul TCE la adresa www.ratph.ro/ultimaora.php;

-Legitimatia pentru abonament;

-CI elev cu varsta de peste 14 ani – original si copie;

-BI/CI parinte / tutore – original si copie;

-Certificat de nastere – original si copie, pentru copiii sub 14 ani;

-Copie document din care rezulta calitatea de tutore, dupa caz;

-Adeverinte care sa ateste ca veniturile pe membru de familie nu depasesc suma de 2364 lei net pe luna.

Pentru elevii care au împlinit 18 ani sunt necesare următoarele acte:

-Cerere pentru eliberarea abonamentului gratuit / Declaratie de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – formular tipizat, eliberat la sediul S.C. TCE S.A. Ploiesti, tonetele TCE, sau de pe site-ul TCE la adresa www.ratph.ro/ultimaora.php;

-Declaratie pe propria raspundere privind venitul lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu 2364 lei net, data si semnata de parinti / tutori – formular tipizat, eliberat la sediul S.C. TCE S.A. Ploiesti, tonetele TCE, sau de pe site-ul TCE la adresa www.ratph.ro/ultimaora.php

-Legitimatia pentru abonament;

-CI elev beneficiar – original si copie;

-Copie document din care rezulta calitatea de parinte / tutore, dupa caz;

-Adeverinte care sa ateste ca veniturile pe membru de familie nu depasesc suma de 2364 lei net pe luna.

Formularele necesare pot fi descărcate şi de aici