Această acţiune este organizată la nivel naţional şi reprezintă una dintre măsurile active în vederea atingerii obiectivului principal al Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă: creşterea gradului de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, sporirea şanselor de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile, cum sunt: tinerii, şomerii de lungă durată, persoane cu dizabilităţi, aflate în risc de marginalizare socială, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea astfel să aleagă un loc de muncă, conform pregătirii lor profesionale, sau în ultimă instanţă să se (re) orienteze profesional spre ocupaţii cu mai mari posibilităţi de angajare pe termen mediu şi lung..

În spiritul acestor obiective, A.J.O.F.M. Prahova va acţiona în sensul promovării ocupării şi prin stabilirea de noi parteneriate interinstituţionale, prin implicarea şi responsabilizarea  partenerilor sociali, inclusiv a autorităţilor publice.

Angajatorii care deţin locuri de muncă disponibile pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ se pot adresa agenţiei de ocupare a forţei de muncă deoarece, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare beneficiază de subvenţii la încadrarea în muncă pe durată nedeterminată a acestor persoane.

Acest eveniment se adresează , în principal, absolvenţilor diferitelor forme de învăţământ, care vor avea posibilitatea să interacţioneze direct cu reprezentanţii firmelor, în vederea integrării pe posturile vacante oferite pe piaţa muncii, cu sprijinul specialiştilor din cadrul serviciul public de ocupare.

De asemenea, reamintim că absolvenţii care se angajează cu normă întreagă în perioada în care sunt înregistraţi la A.J.O.F.M. Prahova, pot beneficia de prime de încadrare.

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi va avea loc incepand cu ora 9.00 şi se va desfăşura simultan în data de 20 octombrie 2017, în următoarele localităţi:

  • Ploieşti Sala de Conferinţe Hotel BEST, bl. Republicii, nr.154 (Cartier Albert) – Mijloc de transport TCE – Traseu nr. 1 ; 
  • Câmpina : Casa de Cultură « Geo Bogza » - str. Griviţei nr. 95 ;

Agenţii economici interesaţi sunt invitaţi să participe pentru selectarea personalului în vederea ocupării posturilor vacante. Firmele pot confirma participarea până pe data de  19.10.2017, ora 12:00  şi vor transmite oferta de locuri de muncă disponibilă în funcţie de locaţia dorită, la :

-     Ploieşti :                   tel/fax :0244.571.390 

                                       e-mail : andreia.popescu@ph.anofm.ro,  

-     Câmpina :                  tel/fax : 0244.376.001 

                                        e-mail : liliana.vasile@phl.anofm.ro