1 ianuarie 2017 va aduce modificări în tarifele TCE pentru transportul public în Ploieşti. Potrivit unui proiect de hotărâre care urmează a fi supus aprobării consilierilor locali, este vorba despre mici ieftiniri a abonamentelor, iar preţul biletelor va rămâne nemodificat, adică 2 lei/călătorie.

Modificările sunt datorate scăderii TVA la 19%, începând cu 1 ianuarie 2017.

" Conform prevederilor art.291 din Legea nr. 227/2015 privind aprobarea Codului Fiscal, începând cu 01.01.2016, nivelul cotei standard care se aplică asupra bazei de impozitare este de 20%, iar cu 01.01.2017 este de 19%. Ţinând cont de faptul că tarifele actuale practicate de SC Transport Călători Express SA Ploieşti conţin TVA 20%, se impune actualizarea acestora cu cota standard de 19 %, valabile cu 01.01.2017", se arată în expunerea de motive.

 "Luând în considerare tarifele rezultate după aplicarea noului nivel ale cotei de TVA şi ţinând cont de rotunjiri în sensul că la două zecimale prin lipsă, atunci când cea de-a treia zecimală este mai mică decât 5 şi prin adaos când aceasta este mai mare sau egală cu 5, propunem spre aprobare noile tarife ce urmează a se practica la transportul public local de călători începând cu 01.01.2017 , conform anexei nr.1. De asemenea se modifică corespunzător şi valoarea biletului de suprataxă", mai explică, nota de fundamentare, modul de calcul aplicat pentru tarifele la transportul în comun din Ploieşti.

Oricum nu trebuie să vă îmbătaţi cu apă rece...

Singurele micşorări sunt cele ale  abonamentului unic lunar de la 63 de lei, în prezent, la 62 de lei, ale  abonamentului nenominal pentru agenţi economici de la 194 de lei la 192 de lei şi ale biletului de suprataxă, de la 63 de lei la 62 de lei.