Poliţiştii locali din cadrul Biroului Protecţia Mediului şi ai Serviciului Ordine Publică, împreună cu angajaţii  Regiei Autonome de Servicii Publice şi lucrători ai S.C. Rosal - Grup, au desfăşurat o acţiune comună pe linie de salubrizare a municipiului, cu verificarea stării de curăţenie a platformelor gospodăresti.

În urma monitorizărilor şi controalelor întreprinse în zonele: Cartier Mimiu, Cartier Vest - străzile Arhip Nicolae, Înfrăţirii, Lacul Bâlea, zona Gării de Vest, s-au confiscat aproximativ 350 kg deşeuri din material plastic, ce au fost ridicate de către lucrătorii operatorului de salubritate ca urmare a faptului că acestea erau depozitate pe domeniul public. Peturile proveneau din sistemul de precolectare selectivă amplasat în municipiul Ploieşti, fiind strânse de persoane neautorizate.

            Totodată, au fost sancţionate contravenţional - conform H.C.L. nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri referitoare la gospodărirea municipiului, un număr de cinci persoane, valoarea totală a amenzilor fiind în cuantum de 1500 lei.