Guvernul României a anunţat, joi, achiziţionarea, prin Ministerul Justiţiei, a unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar de 1.000 de locuri de cazare în comuna prahoveană Berceni, conform memorandumului aprobat în 2016.

"În prezent, la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se înregistrează un deficit de 7.408 de locuri de cazare, existând 26.529 deţinuţi pe 19.108 locuri. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat la data de 25 aprilie 2017, hotărârea-pilot în cauza Rezmiveş şi alţii împotriva României (nr. 61467/12, 39516/13, 48231/13 şi 68191/13) în ceea ce priveşte condiţiile de detenţie din închisorile şi centrele de reţinere şi arest preventiv din România, hotărâre care a devenit definitivă.

Curtea a solicitat statului român ca, în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, să prezinte, în cooperare cu Comitetul de Miniştri ai Consiliului Europei, un calendar pentru punerea în aplicare a măsurilor care să soluţioneze problema supra-aglomerării şi îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie.

Totodată, în vederea respectării recomandărilor Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi ale dispoziţiilor Ordinului ministrului Justiţiei nr. 433/2010 pentru aprobarea normelor minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate, este necesară asigurarea unei suprafeţe aferentă unei persoane private de libertate pentru cazarea în comun de 4 mp", argumentează guvernanţii hotărârea construirii acestui penitenciar.