Primăria Municipiului Ploieşti, prin Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, reaminteşte contribuabililor ploieşteni, care deţin în proprietate clădiri cu destinaţie mixtă (orice clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial), că au obligaţia să depună "Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice" însoţită de acte doveditoare până la data de 31.03.2016.


În categoria clădirilor nerezidenţiale sunt incluse clădirile folosite pentru activităţi de birou, administrative, comerciale, de agrement, cult, cultură, educaţie, financiar-bancare, sociale, turistice, de sănătate etc.; clădirile sau spaţiile unde se înregistrează sedii secundare şi puncte de lucru; clădirile în care nu se desfăşoară nicio activitate, dar destinaţia rezultată din autorizaţia de construire este de nerezidenţială; clădirile unde sunt înregistrate persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, profesiile liberale.

Declaraţiile însoţite de documentele justificative se pot depune prin următoarele modalităţi:
•    Prin email – spfl@ploiesti.ro; : cf1@ploiesti.ro, cf2@ploiesti.ro,;
•    La ghişeele registraturii: sediul – B-dul Independenţei nr.16; Şoseaua Vestului nr.19.

Declaraţiile fiscale, însoţite de acte doveditoare care reflectă situaţia la 31 decembrie 2015, se depun până la 31 martie 2016, în caz contrar impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile în condiţii rezidenţiale.