Primaria Municipiului Ploiesti in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Prahova a lansat  proiectul “O primarie careia ii pasa”, componenta 2.

Anul trecut acest proiect a vizat unitatile de invatamant din ciclul primar, gimnazial si liceal.

La inceputul acestui an Cristian Ganea, viceprimarul cu atributii de primar al municipiului Ploiesti, a propus Inspectoratului Scolar Prahova continuarea  proiectului si la nivelul tuturor gradinitelor din oras, cu program normal sau prelungit. Astfel, a fost lansata componenta 2 a proiectului “O primarie careia ii pasa” adresata invatamantului prescolar.

La intalnire au participat  Marilena Stanciu, presedinta Comisiei de invatamant, cultura  a Consiliului Local al municipiului Ploiesti,  Radu Socoleanu, membru al Comisiei de invatamant, cultura a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, profesorul Angelescu Nicolae, inspector scolar general al  Inspectoratului Scolar Judetean Prahova, reprezentanti ai Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educativa Prahova, precum si cadrele  didactice  ale gradinitelor din Ploiesti.

Cum politica europeană (v. Lisabona, martie 2000), recomandă dezvoltarea competenţelor sociale necesare fiecărui individ pentru dezvoltarea personală şi profesională, propunerea unui program de asistenta psihopedagogica pe problematica educaţiei  parentale, răspunde nevoii obiective şi continue de perfecţionare şi de eficientizare a competenţelor interpersonale a cadrelor didactice de comunicare eficienta cu parintii elevilor, conducând prin aceasta la eficientizarea activităţii instructiv-educative, necesară pentru a evita consecinţele negative ale unui management defectuos al clasei şi a stimula asigurarea unui nivel de reuşită acceptabilă pentru fiecare elev în parte, în planul formării personalităţii. Se va sprijini, astfel, minimalizarea eşecurilor în educaţie, fiind cunoscut faptul că eşecurile înregistrate în procesul de formare pot avea consecinţe nefaste în plan individual şi social (v. incompetenţă, inadaptare, delincvenţă).

Astfel, proiectul „O primarie careia ii pasa” – componenta 2, răspunde nevoilor de a facilita un nivel adecvat de conştientizare de către cadrele didactice a unor strategii sau decizii manageriale eficiente in lucrul cu parintii, in comunicarea cu acestia, in sustinerea lectoratelor cu parintii, a implicarii active a parintilor in calitatea lor de parteneri educationali, precum şi nevoii de a încuraja prin intermediul principalilor agenţi educaţionali ai şcolii (v. cadrele didactice) promovarea unor valori, atitudini, cunoştinţe la nivelul parintilor elevilor care să stimuleze comunicarea şi gestionarea cât mai reuşită a relaţiei  scoală – familie – comunitate.

Scopul acetui proiect: conştientizarea de către parinti a imensei responsabilitati care le revine in ceea ce priveşte educarea copiilor lor/ evoluţia lor psihosociala, familiarizarea parintilor cu tehnici de comunicare eficienta pentru a depasi constructiv/ pozitiv problemele, dificultatile ce apar in relaţia parinte – copil, pentru a oferi sprijinul de care are nevoie copilul pentru a deveni o fiinta autonoma, cu un înalt nivel al respectului de sine.