Consilierii social democraţi ploieşteni au iniţiat împreună cu reprezentanţii ADOR; organizaţie condusă de Eugen Cristescu un Regulament pentru gestionarea câinilor cu şi fără deţinător din municipiul Ploieşti.

" Ploiestiul avea nevoie de acest regulament privind modul de gestionare a problemei cainilor. Incercam fara succes de ceva timp sa punem bazele unui nou adapost la Valea Calugareasca dar birocratia ne omoara. Principiile acestui regulament propus sunt foarte clare : eutanasierea este doar o solutie de exceptie, solutia generala fiind capturarea, tratamente si sterilizare, urmata de reteritorializarea animalelor castrate care dupa castrare isi pierd  considerabil din agresivitate. Trebuie sa fim constienti ca nu uciderea cainilor pe banda este solutia ci impiedicarea inmultirii lor necontrolate. Vrem ca in trei luni de la adoptarea regulamentului sa avem o oglinda clara a ceea ce inseamna aceasta problema, atat ca timp cat si ca buget. Intreaga activitate de rezolvare a acestei probleme se va face impreuna cu ONG-urile specializate si cu un departament specializat pe care il infintam in cadrul Politiei Locale. Doresc sa multumesc organizatiei ADOR pentru initiativa si sprijin si contez in continuare pe sprijinul societatii civile. Este o problema delicata dar o vom rezolva cu răbdare şi tact", ne-a declarat consilierul social democrat George Botez.

Prezentăm integral Regulamentul pentru gestionarea câinilor cu şi fără deţinător din municipiul Ploieşti şi aşteptăm sugestiile şi propunerile dumneavoastră pentru îmbunătăţirea documentului pe adresa de mail redactie@jurnalulph.ro sau sub formă de comentarii la acest articol.

 

 

Regulament privind gestionarea câinilor cu şi fără deţinător din municipiul Ploieşti

 

Capitolul 1

Dispoziţii generale

 

 

Art.1 (1) Prezentul regulament reglementează măsurile necesare în vederea controlului reproducerii câinilor cu şi fără deţinător şi pentru reducerea numărului de câini fără deţinător.

(2) Gestionarea câinilor cu şi fără deţinător se face prin sterilizare, identificare şi returnare către deţinător şi respectiv în teritoriu.

Art. 2 - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. deţinător - orice persoană care deţine cu orice titlu valabil un animal, precum şi orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căruia se află animalul.
 2. animal - câine.
 3. câine fără deţinător - câinele care nu are proprietar, nu este deţinut cu niciun titlu valabil de nicio persoană fizică sau juridică sau care nu se află în îngrijirea niciunei persoane fizice sau juridice. Nu sunt consideraţi câini fără deţinător câinii abandonaţi sau pierduţi ai căror deţinători pot fi identificaţi;
 4. câine comunitar - câine fără deţinător reteritorializat de către serviciul public pentru gestionarea câinilor fără deţinător ori contractanţi sau de către alte persoane fizice sau juridice;
 5. câine cu deţinător - orice câine care are proprietar, este deţinut cu orice titlu valabil de orice persoană fizică sau juridică sau care se află în îngrijirea oricărei persoane fizice sau juridice;
 6.            câine agresiv - orice câine aflat în libertate în locuri publice care atacă şi muşcă fără să fie provocat
 7. câinele aflat în impas de supravieţuire - câinele a cărui viaţă se află într-un pericol iminent şi care, în absenţa intervenţiei umane, nu ar putea supravieţui;
 8. câini utilitari - acei câini care în urma unei selecţii şi dresajului specific obţin un atestat şi sunt utilizaţi în folosul comunităţii, ca şi câini de poliţie, de căutare şi salvare, însoţitori ai persoanelor cu diferite dizabilităţi şi pentru terapie asistată.
 9.            gestionarea câinilor fără deţinător - ansamblul de operaţiuni care cuprinde capturarea, adăpostirea temporară sau permanentă, hrănirea, adăparea, deparazitarea, vaccinarea, identificarea, înregistrarea, tratarea medicală necesară, sterilizarea, încredinţarea spre adopţie, returnarea, efectuarea programelor corelative educaţionale şi de informare a populaţiei;
 10.           reteritorializare/returnare (în teritoriu) - acţiunea serviciilor publice pentru gestionarea câinilor fără deţinător, a concesionarilor acestor servicii sau a altor persoane fizice sau juridice, de repunere a câinelui în locul din care a fost ridicat.
 11. eutanasie - actul medical prin care se provoacă moartea rapidă şi nedureroasă şi care constă în anestezierea generală a animalului urmată de injectarea unei soluţii letale de uz veterinar, în conformitate cu indicaţiile din prospect, şi de constatarea decesului animalului;
 12.            boală incurabilă - boala nevindecabilă care provoacă suferinţe cronice severe şi/sau orice traumatism inoperabil care provoacă suferinţe cronice severe sau moartea;
 13. sterilizare - intervenţia chirurgicală de castrare a animalului: ovaro-histerectomie pentru femele, respectiv orhidectomie pentru masculi.
 14. identificare câine cu deţinător - fie aplicarea la nivelul urechii a unui crotal din material plastic inscripţionat pe faţa vizibilă cu un număr de ordine şi tatuarea fie microciparea;
 15. identificare câine fără deţinător - aplicarea la nivelul urechii a unui crotal din material plastic inscripţionat pe faţa vizibilă cu un număr de ordine şi tatuarea celeilalte urechi.
 16. tatuare - tatuarea pe partea interioară a urechii şi se face numai sub anestezie (preferabil în acelaşi timp cu sterilizarea).
 17. microcipare - aplicarea de microcip subcutanat, în zona bazei cefei, între omoplaţi.
 18.            crescător de animale - deţinătorul de animale care deţine şi creşte câini în scopul reproducerii şi/sau comercializării.
 19. unitate de sterilizare mobilă - unitate mobilă, special amenajată, dotată în mod corespunzător cu instrumente şi produse medical-veterinare necesare derulării activităţilor practicate, în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare
 20.           cabinet/medic veterinar contractant, dacă nu se menţionează explicit - cabinetul veterinar/medicul veterinar de liberă practică care a încheiat cu Primăria contract pentru efectuarea operaţiilor de sterilizare şi pentru alte operaţii în cadrul asistenţei medical-veterinare
 21. Medic veterinar angajat– medicul veterinar angajat in cadrul unei unitati (structura) executiva specializata a Primariei municipiului Ploiesti

 

Capitolul 2

Obligaţiile primăriei/consiliului local, medicului veterinar şi deţinătorului

Art. 3 – Obligatiile Primariei/Consiliului Local Ploiesti :

(1) În termen de 90 de zile Primăria municipiului Ploieşti va elabora un program privind activităţile de sterilizare, deparazitare, identificare şi înregistrare a animalelor cu şi fără deţinător şi de vaccinare antirabică a câinilor fără deţinător. Programul trebuie sa aiba in vedere cel putin urmatoarele aspecte :

-  estimarea numarului animalelor fara detinator existente pe raza municipiului Ploiesti,

-  estimarea bugetului necesar aducerii la indeplinire a prevederilor prezentului Regulament;   

- identificarea de locatii pentru organizarea si desfasurarea activitatilor specifice adaposturilor de animale, pe raza municipiului Ploiesti sau pe raza altor unitati administrativ-teritoriale cu care municipiul Ploiesti are sau intentioneaza sa aiba contracte de asociere in acest domeniu.

b) Va asigura personalul necesar pentru adăpostul de câini al primăriei avand ca obiect activitatile de îngrijire, supraveghere, capturare a animalelor, efectuarea unor acţiuni sanitare veterinare prevăzute de legislaţia sanitară veterinară, potrivit necesitatilor acestei activitati si bugetului alocat.

c) va identifica resursele financiare necesare pentru achizitionarea unei unitati mobile de urgenta pentru efectuarea operatiunilor prevazute la pct.(12) ;

(2) a) Costurile deparazitării, sterilizării, identificării prin crotaliere şi tatuaj a animalelor cu şi fără deţinător vor fi suportate de către :

- Municipiul Ploiesti prin bugetul Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere pentru animalele fara stapan identificate si ridicate de pe raza Municipiului Ploiesti

- Detinatorii legali ai acestora in celelalte cazuri.

b) Costurile tratării, vaccinării antirabice a câinilor fără deţinător vor fi suportate de Municipiul Ploiesti

c) Costurile de identificare prin microcipare (la solicitarea deţinătorilor) a animalelor cu deţinător vor fi suportate de către deţinător.

 (3) În termen de 6 luni Municipiul Ploiesti, prin organismele executive ce administreaza serviciul de protectie a animalelor, va organiza adăpostul pentru câini care deserveste nevoile municipiului Ploieşti, în conformitate cu cerinţele legii, în vederea utilizării pentru:

a) recuperarea câinilor fără deţinător dupa tratare, sterilizare

b) cazarea până la adopţie a câinilor colectaţi de pe domeniul public care nu s-au putut întoarce în teritoriu pentru că sunt agresivi ori pentru că au fost solicitaţi pentru adopţie ori pentru că au fost pierduţi şi deţinătorii lor au fost identificaţi, în conformitate cu prezenta hotărâre.

c) cazarea până la adopţie a câinilor confiscaţi de la deţinători în baza legii 205/2004 privind protecţia animalelor cu modificările şi completările ulterioare

d) eutanasierea in conditiile prezentului Regulament

(4) Primăria va pune la dispoziţia medicului veterinar angajat spaţiul necesar pentru sterilizarea şi tratarea animalelor, in incinta Adapostului pentru caini;

(5) a) Normele de capturare, transport, adăpostire, hrănire, asistenţă medicală veterinară, eutanasie vor fi în conformitate cu OUG155/2001 aprobată şi modificată prin legea 227/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi cu respectarea legii 205/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

b) Câinii aduşi în adăpost vor fi cazaţi în condiţii de siguranţă cel puţin 3 zile după sterilizare. Cainele va fi reteritorializat numai dupa ce va fi recuperat complet medical dupa sterilizare in conformitate cu decizia medicului veterinar.

c) Fiecare câine intrat în adăpost ori capturat în vederea sterilizării la cabinetele medical-veterinare care au contract în acest sens cu Primăria/Serviciul de gestionare, va avea o fişă care să conţină cel puţin următoarele date: data şi locul capturării, datele de identificare ale animalului (sex, semnalmente, data naşterii - aproximativă, nr. tatuaj, nr. crotal, nr. microcip), data sterilizării, numele şi semnătura medicului care a efectuat manopera de sterilizare, informaţii medicale, data şi locul returnării în teritoriu sau dacă a fost adoptat.

(6) a) Câinii fără deţinător aduşi în adăpost pentru efectuarea operaţiilor de tratare, identificare, sterilizare, deparazitare, vaccinare antirabică vor fi returnaţi în teritoriu, cu statut de câine comunitar. Reteritorializarea va fi facuta, in principal, în condiţiile asumării responsabilităţii pentru ocrotirea câinelui de către o persoană fizică sau juridică, un grup local de cetăţeni sau o Organizaţie de protectie a animalelor, în baza unui proces verbal/ protocol încheiat între reprezentantul Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân şi cealaltă parte implicată. Daca o astfel de asumare a responsabilitatii nu este posibila, reteritorializarea se va face cu respectarea stricta a zonei din care animalul a fost capturat.

b) Prin excepţie de la lit.a), nu vor fi reteritorializate următoarele categorii de animale:

 1.             câinii care s-au dovedit a fi agresivi in sensul prezentului Regulament;
 2. câinii solicitaţi pentru adopţie internă cu condiţia ca aceştia să fie preluaţi în maxim 14 zile de la intrarea în adăpost
 3. câinii solicitaţi pentru adopţie internaţională ce nu pot părăsi ţara înaintea perioadei de 21 zile de la vaccinarea antirabică
 4. câinii bolnavi sau nerecuperaţi medical complet reteritorializarea acestora făcându-se într-un termen de maxim 2 zile după recuperarea medicală
 5. câinii al căror deţinător a fost identificat.

 

(7) a) Priorităţile de capturare a câinilor fără deţinător vor fi după cum urmează: câinii agresivi, animalele bolnave sau rănite, femelele gestante, femelele în perioada de reproducere, alte situaţii. Din punct de vedere al zonei, priorităţile de capturare a câinilor fără deţinător sunt: grădiniţe şi unităţi şcolare, unitati sanitare, instituţii publice, locuri de joaca, parcuri, alte spatii publice.

b) Se interzice capturarea şi cazarea în adăpostul Primăriei/Serviciului de gestionare a câinilor deja identificaţi şi sterilizaţi cu excepţia situaţiilor când aceştia au devenit agresivi ori necesită îngrijiri medicale urgente ori in care prevederile protocolului/procesul verbal de reteritorializare au fost incalcate de catre persoanele care şi-au asumat responsabilitatea pentru ocrotirea câinelui.

(8) a) Câinii care nu au fost reteritorializati, adoptaţi sau adoptaţi la distanţă şi sunt declaraţi câini agresivi în înţelesul prezentei hotărâri, pot fi eutanasiaţi cu condiţia ca agresivitatea să fie constatată şi confirmată printr-un proces verbal de o comisie formată de reprezentantul autorităţii municipale şi reprezentantul unei organizaţii de protecţie a animalelor şi confirmată prin semnătura a minimum doi martori.

b) Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare caine in parte, dupa ce se constata ca au fost parcurse toate etapele prevazute de lege.

c) Cheltuielile necesare aducerii la indeplinire a procedurilor prevazute de legislatia in vigoare se suporta din bugetul local si/sau din alte surse.

d) Se recomandă a fi eutanasiate numai animalele care suferă de boli incurabile dovedite şi numai cu respectarea prevederilor legale, reteritorializarea fiind intotdeauna solutia prioritara.

 (9) Eutanasia animalelor se va face numai de către medicul veterinar acreditat în prezenţa unui reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale pentru protecţia animalelor, interesate. Excepţie fac doar cazurile de forţă majoră, caz în care se notifică reprezentantului cazul înainte de a se proceda la eutanasie.

(10) Animalele cu deţinător care suferă de boli incurabile dovedite, vor putea fi eutanasiate numai cu acordul scris al deţinătorului.

(11) Adopţia animalelor din adăpostul public se va face gratuit

(12) Acţiunile de intervenţie de urgenţă, tratament, sterilizare, vaccinare şi identificare pot fi efectuate şi cu ajutorul unei unităţi mobile dotată cel puţin cu o masă de operaţie, lampă de operaţie, sterilizator, frigider, sursă de apă, chiuvetă, dulapuri, precum şi cu toate produsele medicinale veterinare necesare desfăşurării operaţiilor menţionate în condiţii igienico-sanitare în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare.

(13) Unitatea mobilă menţionată la alin. (12) poate deservi şi alte comune învecinate, pe bază de contract cu primările acestora, dar numai după ce cca 90% din animalele existente în municipiul Ploieşti sunt sterilizate, astfel încât activitatea unităţii pe teritoriul altor localităţi să nu afecteze bunul mers al activităţii de gestionare a animalelor din Ploieşti.

 

Art. 4 – (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se înfiinţează în cadrul Primăriei municipiului Ploieşti Registrul Local de identificare şi înregistrare a câinilor fără deţinător care vor conţine următoarele date:

a) datele de identificare ale animalului: sex, semnalmente, data naşterii (care poate fi şi aproximativă dacă nu se cunoaşte cu exactitate), nr. tatuaj, nr. crotal, nr. microcip;

b) menţiunea: sterilizat sau nesterilizat;

(2) data şi locul capturării, data şi locul returnării în teritoriu conform art. 3, alin (6) sau a adoptiei

Art. 5 - (1) Prestatorii de servicii semnatari ai contractului pentru acţiunile enumerate la art. 3 au următoarele atribuţii: sterilizarea, identificarea animalelor şi transmiterea datelor în vederea înregistrării.

(2) Nu vor fi sterilizate femelele care se află în perioada de alăptare.

(3) Sterilizarea se efectuează obligatoriu prin ovarohisterectomie la femele şi prin orhidectomie la masculi. În cadrul operaţiei se utilizeaza numai fire de sutură resorbabile.

(4) Este interzisă sterilizarea animalelor cu vârsta mai mică de 5 luni şi a celor a căror stare de sănătate nu permite efectuarea respectivei operaţiuni medicale.

(5) Sterilizarea animalelor în cadrul cabinetelor veterinare contractante se face pe bază de programare.

(6) Prestatorii de servicii menţionaţi la alin. (1) şi orice alte cabinete veterinare de pe teritoriul municipiului Ploieşti au următoarele obligaţii:

a) de a transmite lunar către Primărie, în format electronic sau pe hârtie, situaţia animalelor sterilizate şi identificate pentru a fi introdusă în baza de date. Situaţia transmisă trebuie să conţină datele menţionate la art. 4.

b) de a transmite lunar către Primărie orice modificări intervenite ulterior (care i-au fost sesizate) privind situaţia animalelor înregistrate.

c) de a transmite lunar către Primărie datele de înregistrare a gestaţiilor şi fătărilor animalelor menţionate la art. 6 alin. (3) lit. b).

d) de a elibera deţinătorului o adeverinţă (v. anexa 1) prin care se poate atesta sterilizarea şi/sau identificarea sau să facă toate menţiunile din anexa 1 pe carnetul de sănătate a animalului. O copie a adeverinţei va rămâne în arhiva medicului.

(7) Prestatorii de servicii medicale veterinare vor putea desfasura activitati in baza prezentului Regulament doar pe baza de contract incheiat cu Primaria municipiului Ploiesti si numai in masura in care autoritatea publica locala nu are capacitatea de a asigura serviciile medicale prin mijloace proprii.

(8) Selectia Cabinetelor veterinare contractante se va face de catre autoritatea locala, pe baza de licitatie publica privind serviciile care se solicita.

(9) Prestatorii de servicii menţionaţi la alin. (1) au obligaţia să perceapă pentru sterilizarea câinilor cu deţinător un tarif cel mult egal cu tariful contractat cu Primăria Ploieşti pentru sterilizarea câinilor fără deţinător.

Art. 6 (1) Deţinătorii au obligaţia sterilizării animalelor cu vârsta de peste 6 luni.

(2) Vor fi exceptate de la obligativitatea sterilizării următoarele categorii de animale:

a) animalele la care starea de sănătate nu permite intervenţia chirurgicală, aspect dovedit prin diagnostic şi certificat medical eliberat de medicul veterinar;

b) câinii utilitari;

c) animalele pentru care deţinătorul plăteşte o taxă anuală în conformitate cu alin. (3).

d) câinii cu pedigree

(3) a) În cazul în care deţinătorul nu şi-a sterilizat animalele deţinute in termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau, dupa caz, de la data nasterii lor, va plăti o taxă anuală la Primăria municipiului Ploieşti într-un cuantum de 50 lei per câine nesterilizat, cu excepţia deţinătorilor ce fac obiectul alin. (2) literele a), b) si d).

b) Crescătorii precum şi ceilalţi deţinători de animale au obligaţia de înregistrare a gestaţiilor imediat ce acestea au fost sesizate de crescător/deţinător, precum şi, în termen de 10 zile, a fătărilor, prin intermediul medicilor veterinari de liberă practică.

c) Pe lângă taxa per câine nesterilizat fiecare deţinător va plăti la Primăria municipiului Ploieşti o taxă de reproducere de 300 lei pentru fiecare generaţie de pui.

d) Pentru femelele fără valoare chinologică nu sunt admise mai mult de două fătări.

(4) Detinatorii de animale cu varsta mai mare de 6 luni si care nu sunt sterilizate au obligatia de a declara aceasta situatie la Primaria municipiului Ploiesti in termen de 2 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului Regulament sau, dupa caz, de la data implinirii de catre animal a varstei de 6 luni.

 

 

Capitolul 3

Contravenţii. Dispoziţii finale

 

Art. 7 (1) Accesul reprezentanţilor organizaţiilor de protecţie a animalelor în adăpostul de câini gestionat de primărie ori de un contractant al Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân este neîngrădit.

(2) Acţiunile de capturare, adăpostire, identificare, înregistrare, hrănire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, tratare medicală, dezinfecţie a adăpostului, evaluare a agresivităţii câinilor, revendicare, adopţie, reteritorializare, eutanasie, completarea registrelor speciale, se vor desfăşura în prezenţa reprezentanţilor organizaţiilor de protecţie a animalelor.

 

Art. 8 Primăria, în colaborare cu organizaţiile de protecţie a animalelor, va efectua campanii de mediatizare cu privire la prezentul proiect, de conştientizare şi educaţie a populaţiei cu privire la legislaţia în vigoare, la necesitatea respectării drepturilor animalelor, a răspunderii faţă de animalul propriu etc. prin:

a) implementarea de programe de informare şi educare, inclusiv in unitatile de invatamant de pe raza municipiului Ploiesti;

b) amenajarea de afişaje stradale pentru promovarea adopţiilor şi sterilizării, care să conţină şi informaţii cu privire la locaţiile unde sterilizarea se efectuează gratuit, cu respectarea regulilor locale de publicitate;

c) crearea unui website pentru adopţii şi popularizarea lor prin intermediul reţelelor virtuale de socializare;

d) organizarea bilunară de târguri de adopţii;

e) informarea constantă a populaţiei în legătura cu numărul de câini aflaţi în adăpost şi cu numărul de câini adoptaţi;

f) tipărirea şi împărţirea de materiale informative în scoli, licee, parcuri, la sediul asociaţiilor de proprietari, la sediul regiilor autonome şi al serviciilor publice de interes local;

 

Art. 9 Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

 

 1. neînregistrarea gestaţiilor şi fătărilor, în condiţiile stipulate în prezentul Regulament, cu amendă de la 100-500  lei;
 2. netransmiterea de catre medicii veterinari/ cabinete medicale veterinare a raportarilor lunare complete pentru mai mult de doua luni consecutiv amendă de la 500-1000 lei.
 3. utilizarea unor adeverinte incomplete/incorecte de catre medicii veterinari/ cabinete medicale amendă de la 500-1000 lei;
 4. abandonarea pe teritoriul municipiului Ploiesti a animalelor provenite din alte localitati- cu amenda de la 1500 – 2500 lei ;
 5. abandonarea pe teritoriul municipiului Ploiesti a puilor rezultati din fatare – amenda de la 1500-2500 lei ;
 6. nedeclararea detinerii de animale cu varsta mai mare de 6 luni si care nu sunt sterilizate – cu amenda de la 100-500 lei.
 7. desfasurarea activitatii de capturare, tratare, sterilizare si reteritorializare a animalelor, cu incalcarea normelor prevazute de prezentul Regulament – cu amenda de la 1500-2500 lei.

Art. 10 - Veniturile provenite din amenzile contravenţionale aplicate pentru încălcarea prezentei hotărâri, din taxele plătite la primărie pentru deţinerea de animale nesterilizate şi din taxele percepute de către primărie pentru sterilizarea şi identificarea animalelor cu deţinător şi menţionate la art. 3, precum şi art. 9 devin venituri la bugetul local.

Art. 11- Primaria municipiului Ploiesti va constitui un departament in cadrul organigramei  Politiei Locale, compus din minim 4 politisti locali instruiti in domeniul protectiei animalelor. In activitatea lor, acestia vor colabora in toate actiunile cu reprezentati ai ONG specializate in protectia animalelor, in baza unui protocol.

Pentru buna desfasurare a activitatii, departamentului constituit in cadrul Politiei Locale Ploiesti ii va fi alocat un numar de telefon permanent care va fi adus la cunostinta opiniei publice. Rolul acestui departament este de a monitoriza modul de aplicare a prezentei hotărâri precum şi de a colabora cu Poliţia Română şi Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în vederea asigurării respectării legislatiei specifice.

Art. 12 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 9 se face de către politistii locali din cadrul Departamentului Protectia Animalelor, din cadrul Politiei Locale Ploiesti.

(2) Agentul constatator stabileşte amenda în procesul verbal de constatare a contravenţiei. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în cazul încălcării prevederilor sancţionabile prin alte acte normative se face în conformitate cu acestea.