Regulile contabile urmează să se schimbe de la 1 ianuarie 2015, după ce Ministerul Finanţelor a propus recent spre dezbatere publică o serie de modificări în acest sens. Concret, noi sancţiuni ar putea fi introduse în legea contabilităţii, iar situaţiile financiare anuale vor fi depuse în conformitate cu normele europene.

 Ministerul Finanţelor a lansat recent în dezbatere publică un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991. În preambulul documentului se menţionează ca sistemul simplificat de contabilitate aplicabil din 2011 nu îşi  mai găseşte corespondent în cadrul contabil comunitar reglementat prin Directiva 2013/34/UE şi prin urmare se impune abrogarea sistemului simplificat de contabilitate începând cu 1 ianuarie 2015.

Astfel, proiectul de ordonanţă de urgenţă prevede abrogarea dispoziţiilor potrivit cărora, firmele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate.

Mai mult decât atât, Ordinul MFP 2.239/2011 privind Sistemul simplificat de contabilitate, aflat în vigoare încă din 2011, ar putea fi abrogat printr-un proiect de ordin lansat recent de MFP în dezbatere publică. Acest document urmează să anuleze sistemul simplificat de contabilitate actual şi să îl înlocuiască din 2015 cu sistemul european de raportare financiară simplificat.

În plus, proiectul de ordin, ce pune în aplicare normele europene, defineşte firmele care ar putea utiliza noul sistem de raportare. Acestea vor fi clasificate în trei categorii: microentităţi (microîntreprinderi), entităţi mici şi entităţi mijlocii şi mari.

Conform proiectului de ordin, acest sistem include un bilanţ prescurtat şi un cont prescurtat de profit şi pierdere, ambele componente ale situaţiilor financiare anuale cuprinzând  informaţiile minime care trebuie prezentate conform normelor europene.

De asemenea, se propune ca raportul administratorilor, respectiv raportul de audit privind situaţiile financiare anuale, să poată fi întocmite sub forma unui raport unic.

„Prin prevederea respectiva se vor evita situaţiile în care, se puteau depune electronic mai multe variante de situaţii financiare anuale, acestea fiind folosite ulterior în mod nelegal, pentru a se crea diverse avantaje“, se menţionează în nota de fundamentare a proiectului.

Din categoria entităţilor de interes public au fost eliminate persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi, precum şi organizaţiile fără scop patrimonial care primesc finanţări din fonduri publice.

Sursa: Avocatnet.ro