Comisia 3 pentru utilităţi publice a Consiliului Local a finalizat caietul de sarcini pentru delegarea serviciului de iluminat public în Ploieşti. Comisia a acceptat referatul elaborat de către RASP Ploieşti privind caietul de sarcini şi costul estimativ al serviciului.

Astfel, valoarea estimativă a contractului a fost fixată la suma de 153 de milioane de lei pe o durată de 10 ani (34,7 milioane de euro). Calculul defalcat – pe o perioadă de 10 ani - arată că valoarea serviciilor de menţinere/întreţinere a fost evaluată la suma de 13 milioane de lei; valoarea lucrărilor de reabilitare/extindere: 30 de milioane de lei; Serviciile de furnizare a energiei electrice: 90 de milioane de lei; Serviciile de iluminat ornamental: 20 de milioane de lei.

Condiţiile pentru firmele care îşi vor depune ofertele sunt destul de stricte. Astfel, societatea respectivă trebuie să experienţă de minimum 5 ani în domeniul iluminatului public, ultilaje, echipamente specifice şi o echipă formată din doi electricieni grupa II A şi 10 electricieni grupa II B, o automacara etc. Evident, condiţia de bază este ca societatea respectivă să fie licenţiată ANRSC şi ANRE.

La începutul anului 2013 SGU a preluat serviciul de iluminat stradal de la Luxten, dar activitatea societăţii a fost contestată de către ANRSC deoarece nu ar fi avut experienţă în această activitate.