Odată cu începerea noului an şcolar, S.C. Transport Călători Express SA Ploieşti Ploieşti anunţă începerea acţiunii de înnoire a autorizaţiilor de călătorie gratuită pentru elevii care învaţă la şcolile din Ploieşti dar şi cei cu domiciliul în Ploieşti, având în vedere  că autorizaţiile emise eliberate în luna martie au termenul de valabilitate până pe 30 septembrie.

Pentru operativitate şi evitarea aglomerării punctelor de vânzare a biletelor şi abonamentelor, SC TCE SA Ploieşti menţine colaborarea cu unităţile de învăţământ, astfel încât elevii beneficiari să se poată adresa şcolilor la care învaţă pentru a obţine legitimaţiile de călătorie gratuită.

Documente necesare eliberării autorizaţiilor de călătorie pentru elevi:

Pentru elevii cu vârsta până la 14 ani: Cerere tip pentru eliberarea autorizaţiei, completată şi semnată de către părinte / tutore, după caz certificat naştere elev – copie, act de identitate al unuia dintre  părinţi sau al tutorelui – copie, document din care să rezulte calitatea de tutore (după caz) – copie.

Pentru elevii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani:  Cerere tip pentru eliberarea autorizaţiei, completată şi semnată de către părinte / tutore, după caz; act identitate elev - copie

act de identitate al unuia dintre  părinţi sau al tutorelui – copie; document din care să rezulte calitatea de tutore (după caz) – copie.

Pentru elevii cu vârsta peste 18 ani:  Cerere tip pentru eliberarea autorizaţiei, completată şi semnată de către elev în nume propriu; act identitate elev – copie.

Cererile împreună cu copiile actelor de identitate vor fi însoţite de adeverinţa pentru confirmarea calităţii de elev la curs de zi, eliberată colectiv de unităţile şcolare.

Elevii care nu au fost trecuţi pe adeverinţa colectivă de către unitatea de învăţământ se pot prezenta la Casieria Colectoare – sediu TCE  având asupra lor documentele necesare eliberării autorizaţiei precizate mai sus însoţite de copie carnet elev vizat la zi care atestă calitatea de elev la curs de zi sau adeverinţa de elev din cuprinsul cererii sau adeverinţă elev individuală.