Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, aflat în dezbatere publică la Ministerul Dezvoltării, aduce veşti bune pentru amărâţi şi veşti proaste pentru dezvoltatorii imobiliari şi nu numai. Pentru românii săraci, cea mai importantă facilitate este renunţarea la obligativitatea autorizaţiei de construcţie pentru bucătării de vară, grupuri sanitare şi garaje, acestea putând fi ridicate pe baza unei simple notificări depuse la primărie.

 

Impunerea proiectelor costisitoare şi obligativitatea obţinerii autorizaţiei pentru construirea toaletelor în prelungirea caselor a avut drept consecinţă imposibilitatea schimbării renumitului, deja, WC din fundul curţii, prezent la un procent important din casele zonelor rurale. Autorităţile au decis, astfel, să relaxeze normele draconice şi să permită amărâţilor să-şi poată construi toalete fără să-şi ia credite pe viaţă de la bănci.

 

Astfel, potrivit proiectului de lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, elaborat de Ministerul Dezvoltării, va exista o serie de lucrări care se vor putea realiza fără autorizaţie de construcţie, ci doar pe baza unei simple notificări adresate autorităţilor administraţiei publice locale. Astfel, cetăţenii vor putea să ridice clădiri sau construcţii noi exterioare locuinţelor unifamiliale, cum sunt garajele, terasele acoperite, pergolele, bucătariile de vară, chioşcurile, piscinele, grupurile sanitare şi altele asemenea, care nu depăşesc 50 mp fiecare. Tot pe bază de notificare, românii vor putea efectua lucrări de construire de împrejmuiri noi prin desfiinţarea celor existente numai în conformitate cu reglementările urbanistice aplicabile, de înlocuire a acoperişului existent în aceeaşi formă sau prin reconfigurare şi înălţare cu maxim 0,50m şi numai dacă înălţimea la streaşină şi coamă se încadrează în înălţimea maximum admisă prin regulamentul de urbanism aplicabil.

 

Mansarde şi locuinţe

Potrivit noului Cod de amenajare teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, fără a fi necesară autorizaţia de construcţie se mai pot face lucrări de amenajare mansardă în poduri existente, inclusiv asigurarea circulaţiilor verticale în locuinţe unifamiliale, dacă nu se aduc modificări asupra volumetriei de ansamblu a clădirii şi numai dacă nu sunt necesare măsuri de consolidare a clădirii. Totodată, doar pe bază de notificare se mai pot realiza renovarea şi extinderea bucătăriei, renovarea şi extinderea băii, închiderea în mod unitar a logiilor şi balcoanelor în apartamente locuinţe colective. Tot la categoria notificări a fost introdusă şi construirea unei singure locuinţe unifamiliale pentru folosinţa proprie, parter, fără subsol şi arie desfăşurată totală de maximum 150 mp în mediul rural, cu respectarea regulamentului de urbanism aplicabil în baza unor proiecte tip puse la dispoziţie de autorităţile publice centrale sau locale cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor din România, cu respectarea specificului local, realizate în baza unor concursuri de soluţii. În ce priveşte extinderea unor încăperi aparţinând clădirilor existente în  vederea amenajării de grupuri sanitare sau camere tehnice, aceasta este permisă pe baza unei notificări dacă suprafaţa este de maximum 25 mp sau are un procent de maximum 20% faţă de autorizaţia de construire existentă.

 

Apare acordul vecinilor

În cazul dezvoltatorilor imobiliari, dar şi al persoanelor fizice, noul Cod prevede că solicitantul autorizaţiei de construire are obligaţia să obţină acordul vecinului sau vecinilor în cazul în care pentru realizarea lucrărilor de construire/amenajare/desfiinţare propuse sunt necesare măsuri de intervenţie pentru punerea în siguranţă a construcţiilor existente identificate prin concluziile expertizei tehnice sau a raportului de expertiză tehnică preliminară privind influenţa asupra vecinătăţilor, după caz. Acordul vecinilor se va exprima prin act încheiat în formă autentică, iar aceştia au dreptul de a refuza în mod justificat emiterea acordului. Refuzul se consideră justificat atunci când realizarea lucrărilor de construire este contrară legii precum şi atunci când executarea lucrărilor de construire afectează imobilul vecinului, fără a fi propuse soluţii adecvate de remediere a situaţiei cauzate imobilului vecinului.

 

 

 

Sursa: www.national.ro