Prefectura Bucureşti anunţă că din cauza unei erori materiale în decizia de vineri a Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situatii de Urgenţă, autorităţile au decis eronat ca restaurantele şi cafenelele din Capitală să fie deschise doar până la ora 21:00. Astfel, potrivit unui comunicat de presă, s-a decis printr-o erată ca acestea să fie deschise până la ora 23:00.

 

Comunicatul Prefecturii:

 

„Instituţia Prefectului -  Municipiul Bucureşti informează că, în cuprinsul Hotărârii nr.2 din 22.01.2021 adoptată de Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situatii de Urgenţă,  s-a constatat o eroare materială în ceea ce priveşte intervalul orar în care este permisă activitatea restaurantelor şi cafenelelor, fiind înscris, în mod eronat, intervalul 06.00-21.00.

 

În Anexa nr.3 a H.G. nr.3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, este prevăzut orarul 06.00- 23.00, ca interval în care este permisă activitatea restaurantelor şi cafenelelor.

 

Potrivit procesului-verbal de şedinţă întocmit de Secretariatul Tehnic Permanent, în cadrul şedinţei extraordinare a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă s-a constatat că, în intervalul de timp 20.01.2021 - 22.01.2021, incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din municipiul Bucureşti a fost mai mică de 3/1.000 de locuitori, potrivit comunicării oficiale a Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.

 

De asemenea, s-au luat în discuţie obligativitatea respectării prevederilor H.G. nr.3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit Anexei nr.3 a aceluiaşi act normativ.

 

În cadrul dezbaterilor, membrii Comitetului şi-au exprimat punctele de vedere cu privire la oportunitatea adoptării măsurilor prevăzute în Anexa nr.3, astfel cum au fost formulate de legiuitor. Nu au existat discuţii referitoare la  modificarea intervalului orar în care se vor aplica acestea măsuri, altfel decât au fost prevăzute în hotărârea de guvern incidentă.

 

 Astfel, potrivit reglementărilor prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, a fost întocmită Erata la Hotărârea nr.2 din 22.01.2021 a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, care va fi adusă la cunoştinţa publicului.

 

Prefectul municipiului Bucureşti, domnul Traian Berbeceanu, îşi prezintă public scuzele pentru eroarea susmenţionată.”

 

 

 

 

Sursa: www.digi24.ro