Trei colegii naţionale din Braşov au fost amendate astăzi de Consiliul pentru Combaterea Discriminării, pentru eliminarea din şcoală a elevilor care nu iau medii mai mari de cel puţin 7 la clasele a V-a, a VI-a sau a VII-a. Şcolile sancţionate sunt Colegiul Naţional “Andrei Şaguna” din Braşov, Colegiul Naţional “Doctor Ioan Meşotă” din Braşov şi Colegiul Naţional “Grigore Moisil” din Braşov, iar amenzile sunt în cuantum de 2.000 lei pentru fiecare unitate de învăţământ.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitatea de voturi a celor prezenţi (8 voturi), anunţă Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), într-un comunicat remis Edupedu.ro.

 

Concret, CNCD a decis că sunt discriminatorii următoarele reguli impuse de colegiile amendate:

 

„Elevii din învăţământul gimnazial nu vor mai urma cursurile la Colegiul Naţional D.I.M în următoarele cazuri: media la purtare pe un semestru este mai mică de nota 8 (opt), Media anuală la disciplinele Limba şi literatura română sau Matematică este mai mică de nota 7 (şapte), iar aceştia nu obţin nota minimă 7 (şapte) nici la reexaminarea care se va desfăşura în perioada examenelor de corigenţă.” Sau

„Elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, care la sfârşitul anului şcolar nu obţin media generală de minimum 8.50, mediile la limba şi literatura română şi la matematică de minimum 8, sau media generală la purtare de minimum 9.50, sunt declaraţi necorespunzători cu standardele şcolare asumat prin contractul educaţional semnat de părinte în momentul înscrierii, şi, în consecinţă, nu vor mai frecventa cursurile colegiului, fiind obligaţi să se transfere.”

Care sunt reglementările din educaţie – ce medie minimă trebuie să aibă un elev ca să treacă clasa

Regulamentele impuse de cele 3 colegii amendate contrazic ordinele oficiale ale Ministerului Educaţiei.

 

Concret, Ordinul nr. 5079/2016 prevede următoarele condiţii, pentru ca un elev să poată promova clasa, în orice şcoală din România:

 

Promovează clasa elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină cel puţin media anuală 5.00/calificativul “Suficient”, iar la purtare, media anuală 6.00/calificativul “Suficient”.

Elevii liceelor pedagogice, ai liceelor teologice şi ai liceelor militare care obţin la purtare media anuală mai mică de 8.00 nu mai pot continua studiile la aceste profiluri. Aceşti elevi sunt obligaţi să se transfere, pentru anul şcolar următor, la alte profiluri/licee

Elevii din clasele cu profil artistic sau sportiv, care nu au media de cel puţin 6 la disciplina principală de specialitate, sunt declaraţi necorespunzători pentru aceste profiluri/specializări. Prin excepţie de la alin. (1) elevii de la clasele cu specializările muzică şi coregrafie sunt declaraţi necorespunzători pentru specializarea respectivă şi dacă nu obţin minimum 6,00 la examenul de sfârşit de an şcolar.

(Sursa şi detalii)

Comunicatul integral al CNCD:

“Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţiilor în data de 06 mai 2020, a adoptat următoarele hotărâri:

 

Prevederile din regulamentul unei unităţi de învăţământ preuniversitar (public) prin care se condiţionează continuarea frecventării cursurilor instituţiei de învăţământ prin obţinerea de către elevi a unor medii de promovare mai mari decât cele stabilite prin art. 126 alin. (1) şi art. 127 alin. (1) din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016 constituie o faptă de discriminare indirectă potrivit art. 2 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) din O.G. 137/2000.

Prevederile declarate discriminatorii din regulamentele în cauză sunt următoarele:

 

„Elevii din învăţământul gimnazial nu vor mai urma cursurile la Colegiul Naţional D.I.M în următoarele cazuri: media la purtare pe un semestru este mai mică de nota 8(opt), Media anuală la disciplinele Limba şi literatura română sau Matematică este mai mică de nota 7(şapte), iar aceştia nu obţin nota minimă 7 (şapte) nici la reexaminarea care se va desfăşura în perioada examenelor de corigenţă.” Sau

 

„Elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, care la sfârşitul anului şcolar nu obţin media generală de minimum 8.50, mediile la limba şi literatura română şi la matematică de minimum 8, sau media generală la purtare de minimum 9.50, sunt declaraţi necorespunzători cu standardele şcolare asumat prin contractul educaţional semnat de părinte în momentul înscrierii, şi, în consecinţă, nu vor mai frecventa cursurile colegiului, fiind obligaţi să se transfere.”

 

Colegiul director a aplicat sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 2.000 lei pentru fiecare unitate de învăţământ în parte (Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, Braşov, Colegiul Naţional „Doctor Ioan Meşotă”, Braşov, Colegiul Naţional „Grigore Moisil”, Braşov).

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitatea de voturi a celor prezenţi (8 voturi).

 

2. Fapta dl. Vladimir Tismăneanu din data de 11.04.2020 de a posta pe pagina sa de socializare o fotografie care ilustrează mai multe păsări (ciori) ce stau aşezate pe un gard, imagine însoţită de textul: „Aeroportul Ţăndărei. Toate Zborurile sunt anulate„, alături de comentariul dl. Tismăneanu: „Super tare„, constituie discriminare potrivit art. 2 alin. (1) şi art. 15 din O.G. 137/2000.

Colegiul director a aplicat sancţiunea amenzii contravenţionale dl. Vladimir Tismăneanu în cuantum de 5.000 de lei potrivit O.G. 137/2000. La stabilirea cuantumului sancţiunii contravenţionale s-au avut în vedere următoarele circumstanţe atenuate şi agravante: momentul postării mesajului, conţinutul şi comentariul la mesaj, comportamentul contravenientului după momentul postării mesajului, scuzele publice prezentate de contravenient, calitatea de formator de opinie şi specializarea academică a acestuia (expert în analiza regimurilor totalitare).

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitatea de voturi a celor prezenţi (8 voturi).

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

06 mai 2020

Bucureşti”

 

 

 

 

Sursa: www.edupedu.ro