Persoanele care au datorii la ANAF pot scăpa de plata acestora, pentru că pot cere anularea lor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat de curând pe site-ul instituţiei un ghid prin care sunt clarificate anumite aspecte privind anularea acestui tip de obligaţii, în cadrul restructurării financiare. Mai exact, documentul oficial a fost publicat pe site-ul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov.

 

Ghid pentru persoanele care au datorii la ANAF

 

Ghidul făcut public de ANAF include şi informaţii despre ce categorii de datornici pot beneficia de acele prevederi, dar şi ce obligaţii pot fi anulate. Există şi anumite condiţii care trebuie îndeplinite de către contribuabili pentru a beneficia de anularea datoriilor şi accesoriilor. A fost explicată şi procedura ce trebuie urmată, într-un asemenea context, notează Ziarul Financiar.

 

Cine beneficiază de anularea datoriilor?

Persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică cu datorii restante la 31.12.2018 mai mici de un milion de lei.

 

Persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti precum şi instituţiile publice cu datorii restante la 31.12.2018 mai mari de un milion de lei.

 

Ce fel de datorii pot fi anulate?

Este vorba despre dobânzi, penalităţi, dar şi alte accesorii aferente, potrivit Articolui 23 alineate (1) şi (2) Ordonanţa Guvernului 6/2019:

 

– obligaţiilor bugetare principale, inclusiv diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar după 01.01.2019 prin declaraţie rectificativă, pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv.

– diferenţelor de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată.

– altor obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

– obligaţiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 şi stinse până la această dată

– obligaţiilor pentru care sunt în derulare înlesniri la plată la 31.12.2018 pentru care, în cursul anului până la 15.12.2019, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea;

– obligaţiilor stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată la data de 31 decembrie 2018 pentru care, până la 15.12.2019, încetează suspendarea executării sau debitorii depun o cerere de renunţare la efectele suspendării executării.

 

 

 

 

Sursa: www.playtech.ro