Conducătorii auto vor putea obţine, prin proceduri simplificate, duplicatul cărţii de identitate a vehiculului, emis de RAR, în cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărţii de identitate a vehiculului sau în cazul neîndeplinirii obligaţiei de a preda noului proprietar cartea de identitate a vehiculului, în cazul înstrăinării acestuia.

În acest sens, Guvernul a modificat în şedinţa de astăzi, prin proiect de lege, Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România.

Astfel, se elimină obligativitatea prezentării de către client a avizului autorităţii competente care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea vehiculului, precum şi a obligativităţii de a publica în Monitorul Oficial a anunţul privind pierderea, furtul sau distrugerea cărţii de identitate a vehiculului.

O altă noutate constă în completarea situaţiilor în care se poate emite un duplicat al cărţii de identitate a vehiculului pentru toate cazurile în care, la înstrăinarea vehiculului, ultimul proprietar nu transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului.

Ministerul Transporturilor va actualiza, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii aprobate astăzi, Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor – RNTR 7.

Legea intră în vigoare în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.