Ministerul Educaţiei anunţă că 6.664 profesori vor să ocupe funcţii de directori ai unităţilor şcolare, în timp ce 2.312 dascăli şi-au depus dosarele pentru posturile de directori adjuncţi, miercuri având loc proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiilor de conducere la nivelul şcolilor.

"În vederea participării la concurs s-au înscris 6.664 de candidaţi pentru funcţia de director, respectiv 2.312 candidaţi pentru funcţia de director adjunct. Gradul de înscriere pentru funcţia de director în raport cu posturile vacante la nivel naţional (6.549) a fost de 101,77%, în timp ce pentru funcţia de director adjunct (2.505 posturi vacante), gradul de înscriere s-a situat la 92,30%. În urma evaluării dosarelor, la proba scrisă sunt aşteptaţi 6.502 candidaţi pentru funcţia de director şi 2.257 de candidaţi pentru funcţia de director adjunct", transmite Ministerul Educaţiei printr-un comunicat de presă.

Azi, la ora 10.00, se desfăşoară proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar.

"Proba vizează evaluarea aptitudinilor cognitive şi a competenţelor manageriale ale candidaţilor şi constă în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaboraţi de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice", susţine ministerul.

Ulterior, candidaţii vor susţine alte două probe: analiza CV-ului (realizată în plenul comisiei de concurs, în prezenţa candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor şi punctajelor prevăzute de metodologie şi pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV), respectiv un interviu în faţa comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenţie, calitatea şi susţinerea de către candidaţi a ofertei manageriale şi a unui plan operaţional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute, conform criteriilor şi punctajelor din metodologie, transmite Ministerul Educaţiei.

Mediafax